آکاایران: بیماری های کلیه قبل از بارداری

آکاایران: تشدید هیپرتانسیون ناشی از اختلا ل عملکرد کلیه همراه با پره اکلامپسی حاصله از نگرانی های زنان مبتلا به بیماری های کلیوی مختلف م یباشد . حاملگی باعث افزایش آسیب دیدگی کلیه می شود و اختلال دایمی عملکرد کلیه را تسریع می کند . تحقیقات نشان داده که در یک سوم زنانی ک ه سطح کراتینین سرم آن ها بیش از 2 میلی گرم باشد سرعت کاهش عملکرد کلیه در طول حاملگی تشدید می شود بنابراین بهترین عامل پیشگویی کننده پیامد پری ناتال، میزان کراتینین سرم است . مصرف مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین با دلیل دیس ژنزی لوله های کلیه جنین و نارسایی کلیه همراه است . بنابراین مصرف این داروها باید قطع شده و فشار خون بالا با داروهای بی خطر دیگر کنترل شود . خطرات جنینی عبارتند از اختلال هم زمان عملکرد عروقی، محدودیت رشد زایمان زودرس و افزایش مرگ و میر و موربیدیته حول و حوش زایمان.

.

منبع : ooma.ir