آکاایران: میزان رشد جنین در هفته های بارداری

آکاایران:  

 

سن بارداری

مرحله بارداری

تخمک گذارى تقریباً در پایان هفته دوم، لقاح تخمک و اسپرم، جایگزینى سلول تخم پس از چهار هفته

4-1هفته

زیگوت

(تخمک لقاح یافته)

مثبت شدن تست هاى حاملگى، رشد سریع و ایجاد جوانه هاى اعضاى اصلى بدن

10-4هفته

رویانی

اندازه جنین در آغاز این دوره 4 سانتى متر

هفته10

 

 

جنینی

تشکیل انگشت ها و مراکز استخوانى، ناخن، تشخیص دستگاه تناسلى

هفته12

طول سر تا کفل 12 سانتى متر و وزن 110 گرم

هفته16

طول سر تا کفل 16 سانتى متر، وزن 300 گرم و تمام بدن را کرکى به نام لانوگو پوشانده است

هفته20

طول سر تا کفل 21 سانتى متر، وزن 630 گرم، پوست چروک خورده و قرمز رنگ

هفته24

طول سر تا کفل 25 سانتى متر، وزن 1000 گرم، چشم ها باز مى شود و مژه دیده مى شود.

هفته28

طول سر تا کفل 28 سانتى متر، 1700 گرم و اندام هاى بدن از بیرون احساس مى شود

هفته32

طول سر تا کفل 32 سانتى متر، وزن 2500 گرم، قرار گرفتن سر جنین در کانال زایمان

هفته36

طول جنین 36 سانتى متر، وزن 3400 گرم و آغاز مرحله زایمان

هفته40

 

.

منبع : ooma.ir