آکاایران: فاصله کوتاه بین بارداری ها وعوارض ناشی از آن

آکاایران: تحقیقات نوین نشان می دهد کسانی که فواصل کوتاه بین حاملگی خود دارند احتمال بیشتری برای قرار دادن نوزادان در معرض خطر زایمان زودرس دارند. این تحقیق در مجله بین المللی زنان و زایمان ( BJOG ) منتشر شده است. با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها ( CDC )، تولد زودرس به زایمان هایی که زودتر از 37 هفته انجام شود تعریف می شود از آنجا که رشد و توسعه مهم در طول بارداری به ویژه در هفته های پایانی رخ می دهد برخی از نوزادان نارس ممکن است با مشکلات مادام العمر، از جمله ناتوانی ذهنی، فلج، مشکلات مغزی و تنفس، مشکلات بینایی، شنوایی، تغذیه و مشکلات گوارشی مواجه باشند. چگونه یک فاصله بین بارداری کوتاه ( IPI ) ممکن است در طول مدت حاملگی تاثیر بگذارد پژوهشگران با دو یا بیشتر از حاملگی در طول یک دوره 6 ساله در 454،716 تولد زنده از زنان و تاثیر کوتاه IPI در طول حاملگی را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند. زنانی با IPIs کمتر از 12 ماه و زنانی با IPIs بین 12- 18 ماه : زنان در این دو گروه از هم جدا شدند تیم پس از بررسی مشخص کرد که زنان با IPI بهینه ( بیش از 18 ماه فاصله بارداری ) احتمال وضع حمل قبل از 39 هفته کمتری در مقایسه با زنان با IPIs کوتاه تر داشتند. محققان دریافتند که، به طور کلی، زنان با IPIs کوتاه تر بیشتر احتمال وضع حمل قبل از 39 هفته از بارداری در مقایسه با زنانی باIPI بهینه بیش از 18 ماه دارند. در جزئیات، زنان با IPI کمتر از 12 ماه، 53.3 درصد قبل از 39 هفته زایمان، در حالی که تنها 37.5 درصد از زنان با IPI بهینه زایمان قبل از 39 هفته داشتند. علاوه بر این، حاملگی هایی که بیش از 40 هفته طول کشید در زنان با IPI کوتاه کمتر از 12 ماه ( 16.9٪ ) در مقایسه با زنان با IPI نرمال ( 23.1٪ ) رخ داده است . زنان که IPI کمتر از 12 ماه داشتند در مقایسه با زنان با IPI مطلوب بیش از دو برابر، احتمال به دنیا آوردن نوزاد نارس داشتند. فاصله بین بارداری کوتاه یک عامل خطر شناخته شده برای تولد زودرس است با این حال، این پژوهش نوین نشان می دهد که فاصله ناکافی بین تولدها با حاملگی زود هنگام همراه است. این مطالعه تاثیر بالینی بالقوه در کاهش میزان کلی تولد زودرس در سراسر جهان از طریق مشاوره زنان بر اهمیت فاصله کافی بین تولدها، به ویژه در زنانی که در معرض خطر ذاتی تولد زودرس هستند. بیان می شود. باید اهمیت فاصله تولد مطلوب به زنان توصیه شود. به عنوان بخشی از پژوهش، محققان همچنین تفاوت در گروه های نژادی و تجزیه و تحلیل نشان داد که مادران سیاه تمایل به IPIs کوتاه تر، در مقایسه با مادران غیر سیاه دارند. و نرخ تولد زودرس بالاتر در مادران سیاه IPI کوتاه کمتر از 12 ماه 26.4 ٪ در برابر 8.7 درصد در مقایسه با مادران غیر سیاه بود. این مطالعه بزرگ تاکید بیشتری بر اهمیت فاصله بهینه تولد، از 18 ماه و یا بیشتر، به ویژه در میان زنان با عوامل ریسک بالای تولد زودرس دارد. نویسندگان این مقاله می گویند زنان باید به اهمیت فضای مطلوب بین بارداری برای کمک به کاهش نرخ تولد زودرس توصیه شوند.

.

منبع : ooma.ir