آکاایران: فواید زایمان طبیعی نسبت به سزارین

آکاایران: زایمان طبیعی به معنای شروع خود به خود و کم خطر درد زایمان است.زایمان طبیعی، با خروج طبیعی سر جنین و فاقد کمک در هفته ۳۷ تا ۴۲ حاملگی انجام می شود و بعد از زایمان، مادر و نوزاد وضعیت خوبی دارند.

به طور کلی زایمان یک واقعه مهم در زندگی یک زن محسوب می شود و زایمان طبیعی و به دنبال آن در آغوش کشیدن نوزاد، تاثیرات بسیار شگرفی را برای مادر به همراه دارد. مطالعات نشان می دهد، درد زایمان و زایمان طبیعی، در ارتباط بین مادر و نوزاد که از الزامات شیردهی موفق است، بسیار موثر است.

سزارین یک عمل جراحی برای انجام زایمان است و هنگامی انجام می شود که زایمان طبیعی، خطرساز یا غیرممکن باشد. عمل سزارین با بیهوشی عمومی و یا با بی حسی در اتاق عمل انجام می شود.

عمل سزارین نسبت به زایمان طبیعی، ناتوان کننده تر است و مدت اقامت در بیمارستان را افزایش می دهد. سزارین در بسیاری از مادران غیرضروری است و از آنجا که این مادران از لذت در آغوش کشیدن نوزادشان در بازوان خود بعد از به دنیا آمدن محروم شده اند همواره به عنوان یک خاطره تلخ از این موضوع یاد می کنند.

1- از جملـه میـزان خونریزی در زایمان طبیعی کمتر و تقریبا نصف عمل سزارین است .

2-عـوارض ناشی از عمل جراحی و بیهوشی برای مادر و جنین وجود نـدارد .

3- ریـه هـای جنین آمادگی بهتری در تنفس پس از زایمان دارد .

4-به دلیـل ارتبـاط زودتـر مادر و نوزاد، سیستم روانی نوزاد، رشـد مناسـب تـری دارد .

5-شـروع سـریع شیردهی به نوزاد و موفقیت در شیردهی بیشتر است .

6-زمـان بـستری و دوره نقاهت و هزینه کمتری نسبت به سزارین دارد.

.

منبع : ooma.ir