آکاایران: استحمام:

 • 3-2 هفته ای بار حمام کنید (محدودیتی در حمام کـردن نیـست مگر به توصیه پزشک)
 •  از آب ولرم استفاده نمایید چـون دمـای بـالای آب و حمام باعث افزایش درجه حرارت جنین و خستگی و سرگیجه در مـادر مـی شود.
 •  به علت بزرگ شدن شکم در ماههای آخر و احتمـال بـه هـم خـوردن تعادل و سرخوردن و سقوط، از وان استفاده نکنید.
 •  مدت زمان حمـام کـردن طولانی نشود.
 • از سونا بخصوص در سه ماهه اول بارداری اجتناب کنید.

دهان و دندان:

به علت مصرف بیشتر مواد غذایی ترش یا شیرین یا تهـوع و استفراغ، کم حوصله بودن و خوب مسواک نزدن، محیط دهان مـستعد رشـد باکتریها و پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه میشود.

 • از نخ دنـدان و مـسواک پس از هر وعده غذایی استفاده شود .
 • در صورت بروز تهوع بـدنبال مـسواک زدن، می توانید پس از استفاده از نخ دنـدان از محلـول آب و نمـک (سـرم شستشو) جهت تمیز کردن دندان ها و ماساژ لثه استفاده کنید.

 روابط زناشویی:

 نزدیکی تا زمانی کـه زن بـاردار احـساس درد و نـاراحتی نداشته باشد و از لحاظ پزشکی هم منعی نداشـته باشـد مجـاز اسـت . امـا مقاربت از هفته 36 بارداری به بعد توصیه نمی شود. بهترین وضعیت نزدیکی پهلو به پهلو یا قرار گرفتن زن در بالا می باشد.

ورزش:

در صورتی که ممنوعیت پزشکی نباشد ورزش های سبک و کم فشار بسیار مفید هستند که موجب تقویت عضلات، بهبود گردش خـون و زایمـان آسانتر می شـوند.

 • پیـاده روی در مـسیرهای صـاف و مـسطح
 •  اسـتفاده از دوچرخه های ثابت خانگی و شنا (راه رفتن در آب، شناور شدن بر سطح آب)
 •  ورزش های آبی سبک مناسب و ایمن هستند.
 •  ورزش هایی که احتمال زمین خـوردن یـا از دسـت دادن تعـادل در آن هـا وجـود دارد (اسـب سـواری، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، اسـکی) گزینـه هـای مناسـبی نیـستند .
 • در صورت مشاهده سرگیجه، تنگی نفس، ضربان بالای قلب، احـساس ضـعف و خستگی، درد ناحیه پشت کمر و شکم، خونریزی از واژن، گرم شدن بـیش از حد بدن، توقف غیر معمول حرکات جنین، ورزش را متوقف کنید.
 • گرم کـردن بدن پیش از ورزش و خنک کردن بعد از آن را فراموش نکنید.
 • بیش از حد به خود فشار نیاورده و پیش از تمرینات، حین ورزش و پس از آن مقادیر زیادی آب بنوشید.
 •  اجتناب از انجام دو، ورزشهای شکمی رایج شامل بالا بردن مستقیم پاها و برخاستن از وضعیت خوابیده به پشت با پاهای صاف.
.

منبع : ooma.ir