آکاایران: در طی دوران بارداری به علت ترشح هورمون ها و فشار رحم بـر روی سـایر اعضای بدن، تغییراتی در بدن ایجاد می شود که یک خانم باردار با آگـاهی از آنها و بکارگیری راهکارهای مناسب می تواند عـوارض ناشـی از شـل شـدن عضلات کف لگن و شکم را به حداقل برساند .

شما باید بتوانید کارهای روزمره خود را بطور صحیح و درست انجام دهید. مجموعه زیر بدین منظور تهیه و خدمت شما ارائه می گردد.

 پوشش مناسب دوران بارداری:

  •  لباس های دوران بارداری باید آزاد و راحـت باشـد .
  • پوشـیدن شـلوارها و جوراب های تنگ با کش سفت توصیه نمی شود و کفش های پاشنه بلنـد یـا فاقد پاشنه مناسب نیستند. پاشنه کفش باید پهن باشد و کفش ترجیحاً مچ پا را حمایت کند.
  •  از سینه بندهای نرم با کش پهن و محکم و در اندازه مناسب استفاده شود.

اصلاح وضعیت بدن

  • وضعیت صحیح ایستادن: سرتان را صاف بگیرید و چانه خود را بصورت افقـی نگه دارید و بدن را در یک خط مستقیم قرار دهید . شانه ها به سـمت بـالا و عقب کشیده شود. عضلات باسن به سمت جلو کشیده شود تا پـشت صـاف شودهمانند حالتی که می خواهید شکم و باسن را به هم نزدیک کنیـد و وزن بدن بطور مساوی بین دوپا تقسیم شود.

 

  • نشستن بر روی صندلی: نزدیک صندلی قرار گرفته ، دست های خود را بر روی دسته صندلی قرار داده و روی صندلی بنشینید و به تدریج عقب رفته تا کاملاً به پشتی صندلی تکیه کنید . از یک ملحفه تا شده یا بالش کوچک (کوسن) برای پر کردن فضای خالی کمر استفاده نمایید . برای جلوگیری از آویزان ماندن پاها می توانید پاها را بر روی یک چهار پایه یا زیر پایی قرار دهید. از پا روی پا انداختن اجتناب کنید . برای بلند شدن از صندلی، دسته صندلی را گرفته و به آ رامی خود را به لبه صندلی رسانده و با منقبض کردن عضلات کف لگن و شکم همزمان با بازدم از روی صندلی بلند شوید . در صورتی که صندلی فاقد دسته باشد با قرار دادن کف دست ها بر روی ران ها، روی صندلی بنشینید و یا بلند شوید.
  • نشستن بر روی زمین:رعایت این نکته ضروری است که ستون فقر ات باید کاملاً صاف باشد و گودی کمر توسط بالش کوچک تحت حمایت قرار گیرد و در صورت نشستن طولانی مدت، پاها را کمی بالاتر از سطح زمین قرار دهید . برای بلند شدن از زمین باید روی دست ها و زانو ها برخیزید (به حالت چهار دست و پ ا ) به طوری که دست خود را بر روی یک زانو بفشارید و از دس ت مخالف برای حمایت استفاده کنید. سپس پاها را صاف کرده و بلند شوید.
  • برداشتن شیءاز روی زمین: ابتدا به وضعیت نشسته روی زانو قرار بگیرید . پشت را صاف کنید و برای بـه حداقل رسانیدن خمیدگی عضلات پشت کمر از عضلات پـا اسـتفاده کنیـد. برای بلند کردن اجسام از هر دو دست کمک بگیرید. بهتر است بار سـنگین حمل نکنید و در صورت لزوم وزن بار یا شیء را بین دو دست تقسیم نمایید.
  • خوابیدن: بعد از ماه چهارم بارداری وضعیت خوابیدن اهمیت بسیاری دارد به طوری که برای خونرسانی بهتر به جفت، از صاف دراز کشیدن به پشت (طاقباز) منع می شود. خوابیدن به پهلو بر روی یک تشک سفت مناسـب اسـت . پـای رویـی خمیده و بر روی یک بالش کوچک قرار بگیرد . استفاده از ملحفه تا شده زیـر شکم احساس راحتی ایجاد می کند. در صورت تمایل می توانید بازوی رویـی را خمیده و بر روی یک بالش کوچک قرار دهید . برای جابجـا شـدن از یـک پهلو به پهلوی دیگر ابتدا هر دو زانو ی خم شده را به هم نزدیـک کـرده و بـا چرخش همزمان زانوها با کل بدن به آهستگی تغییر وضعیت دهید (کف پاهـا در تماس با تشک است).دوش آب گرم و نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل از خواب را توصیه می کنیم. برای برخاستن از رختخواب در حالت خوابیده به پهلو، پاها را خمیده در کنار هم قرار داده و با تکیه بر روی دست و آرنج، . بنشینید سپس پاها را از کنـار تخت آویزان کرده و به آهستگی  بایستید. ماندن در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی (نشستن، ایستادن و ...)توصیه نشده و بهتر است هر از چندگاهی تغییر وضعیت داده شود. در هر شرایط و تغییر وضعیتی که به شـکم فـشار وارد مـی شـود انقباض همزمان عضلات کف لگن و شکم همراه با بازدم را فرامـوش نکنید. تغییر وضعیت به آرامی صورت گیـرد و از حرکـات سـریع و ناگهانی (تغییر حالت خوابیده به نشسته یـا نشـسته بـه ایـستاده ) پرهیز نمایید.
.

منبع : ooma.ir