آکاایران: همسران در سرد مزاجی یکدیگر چه قدر تاثیرگذارند؟

همسران در سرد مزاجی یکدیگر در مورد خصوصیات همسرانی که علت سردمزاجی همدیگر هستند بیشتر بدانید تا بتوانید به خوبی از این امر پیشگیری کنید. مردهای سرد کننده زنانی که قرار بود با گوش هایشان عاشق شوند اگر به جای محبت کلامی، ببینند که مرد می خواهد فقط با عملش بگوید که دوست ات دارم کم کم مأیوس می شوند و احساس […]

همسران در سرد مزاجی یکدیگر

در مورد خصوصیات همسرانی که علت سردمزاجی همدیگر هستند بیشتر بدانید تا بتوانید به خوبی از این امر پیشگیری
کنید.

مردهای سرد کننده

زنانی که قرار بود با گوش هایشان عاشق شوند اگر به جای محبت کلامی، ببینند که مرد می خواهد فقط با عملش
بگوید که دوست ات دارم کم کم مأیوس می شوند و احساس سرکوب شدن می کنند.بعضی ها هم در مواجهه با همسر سردمزاجی که حاضر
به درمان هم نیست کم کم اثر می پذیرند و سردمزاج می شوند.مردهایی که با طبیعت زن آشنا نیستند و توقعات رابطه هایی را
دارند که فقط و فقط در فیلم های غیراخلاقی وجود دارد و واقعی نیست هم از عوامل ایجاد سردمزاجی در خانم ها هستند.برخی
از تحقیقات معتبر موارد زیر را هم در سرد مزاجی زنان توسط همسرانشان مهم شمرده اند

مردهایی که مباشرت خشن
را الگوی رفتارشان می کنند.مردهایی که کمتر همسرشان را تأیید می کنند و مقایسه و ظاهربینی افراطی دارند.مردهایی که وقت کافی صرف
معاشقه و…
نمی کنند.البته زنانی که چنین همسرانی دارند هم نباید منفعل باشند بلکه با آگاه کردن همسر، اخطار دادن های صمیمی و زمینه
چینی برای رفع این مشکلات می توانند به کیفیت روابط زناشویی خود کمک کنند.

دوستی خاله خرسه…

بروز رفتار عشق آفرینی که مقدمات رابطه خصوصی همسران را ایجاد می کند، نیازی است که زن و مرد خانه از
هم طلب می کنند و برآورده شدنش برایشان آرامش به همراه دارد.اما، گاهی زوجین به اشتباه برای تأمین این نیاز جنسی از
روش های مختلفی استفاده می کنند.بعضی از راه ها هم وجود دارد که همسران با انگیزه گرم کردن روابط جنسی شان از آن استفاده
می کنند اما در درازمدت کار را بدتر و میل جنسی را سردتر می کند؛ مثلا دیدن برنامه های ماهواره یا فیلم های
غیراخلاقی یکی از این موارد است یا مثلا فاقد تجویز پزشک اسیر تبلیغات می شوند و از داروهای تبلیغ شده در
این زمینه استفاده می کنند.از این دست مثال ها زیاد است و اگرچه شاید هردو نفر هم راضی باشند اما باز شر
بیشتری را به هر دو نفر می رساند.

زنان سرد کننده

مردهایی که با چشمشان بیشترین انگیزه مهرورزی به همسرشان را پیدا می کنند نیاز به تأمین لذت دیداری از طرف همسر
دارند.ولی این همه ماجرا نیست.همسرانی که به سهم خودشان صحنه های عاطفی هم ایجاد می کنند نیاز دارند راهنمایی قرآن عزیز را
هم جدی بگیرند.یعنی وقتی قرآن مردها را به کنترل چشم و حیای آن دعوت می کند، خانم این مرد هم باید
به همسرش در این توانایی کمک برساند تا سیر نبودن چشم شوهر عامل سرد مزاجی او نشود.

نکته های زیر نیز در زمینه چینی سرد مزاجی شوهرها اثر مهمی دارد

مردها هم انسان اند و با حجم زیاد خستگی روز ممکن است توان طبیعی شان کم شده باشد.رسیدگی بیشتر به تغذیه شوهر
به جای برچسب زدن مهم است.غرور مرد را حفظ کنید و اگر نیاز به مراجعه به مشاور یا پزشک هست، آبروداری
کنید و به او اطمینان بدهید که حواس تان به او هست.اگر زن خانه قدم اول کارهای اشتباه را بردارد و
مثلا خودش اهل تعامل های خارج از عرف با سایر مردان شود، خیلی زود همسرش هم ممکن است به خاطر روابط
خارج از خانه به سردمزاجی برسد.با روحیات فطرت مردانه آشنا شوید تا با برآورده کردن توقعات منطقی او، زمینه سردمزاج
شدن را از همسرتان دور نگه دارید.

همشهری آنلاین

.

منبع : persianv.com