bxs1

بارداری و نوزاد

بنابر یک مطالعه نوین، به نظر می رسد که خطر بسیار کمی متوجه نوزادان زنانی است که با تجربه قبلی سزارین دوباره می خواهند این عمل را تکرار کنند.
بنابر یک مطالعه نوین، به نظر می رسد که خطر بسیار کمی متوجه نوزادان زنانی است که با تجربه قبلی سزارین دوباره می خواهند این عمل را تکرار کنند.
با این حال متخصصان اشاره کردند که سزارین با خطراتی همراه است و افزایش پایدار تعداد زایمان های امریکایی که به این شیوه انجام می پذیرند در بین گروه های پزشکی مثل کالج امریکایی زنان و زایمان مایه نگرانی بوده است.

این گروه در اوایل سال ۲۰۱۴ گایدلاین هایی منتشر کردند که روی کرد محافظه کارانه تری را نسبت به عمل سزارین انتخابی می طلبید.

دکتر جنیفر وو، متخصص زایمان از بیمارستان لنوکس هیل نیویورک که در این مطالعه نقش نداشت، گفت: «با توجه به نگرانی راجع به نرخ رو به افزایش عمل سزارین، موضوع زایمان طبیعی پس از سزارین به یک مسئله کلیدی در علم زایمان مدرن تبدیل شده است.»
پس حالا سؤال اینجاست که در مادری که قبلاً سزارین داشته، چه نوع زایمانی بهتر است؟

تیمی از دانشگاه ابردین تحت رهبری میرید بلک به تلاش برای یافتن پاسخ پرداخت.
کودکانی که با سزارین تکراری ازپیش تعین شده یا ازپیش تعیین نشده به دنیا آمدند کمی بیشتر از گروه زایمان طبیعی به بستری شدن به علت آسم مستعد بودند، اما این تفاوت از نظر بالینی معنی دار نبود.

در مقایسه با گروه زایمان طبیعی، ناتوانی یادگیری و مرگ در گروه سزارین ازپیش تعیین نشده شایع تر بود اما سزارین ازپیش تعیین شده تفاوتی نداشت.

.

منبع : pezeshk.us