آکاایران: مضرات ارتباط با این مواد شیمیایی در دوران بارداری

بارداری و نوزاد

قرار گرفتن در معرض انواع خاصی از مواد شیمیایی مقاوم در برابر آتش (پیشگیرنده شعله) در دوران بارداری موجب کاهش ضریب هوشی کودک می شود.

در بررسی انجام گرفته آمده است مادرانی که در دوران بارداری در معرض ماده شیمیایی مقاوم در برابر آتش با عنوان اختصاریِ PBDE قرار می گیرند بیشتر احتمال دارد فرزندشان ضریب هوشی پایین تری داشته باشد.

پیشگیرنده های شعله، ترکیب هایی هستند که به برخی مواد تولیدی مانند پلاستیک و پارچه افزوده می شوند یا به صورت روکش یا رویهٔ یک سطح بکار می روند تا پدیداری شعله را به تاخیر بیندازند یا مانع از ایجاد آن شوند و درنتیجه از گسترش آتش جلوگیری کنند.

متخصصان اظهار داشتند اگرچه استفاده از این ماده شیمیایی در آمریکا به تدریج حذف شده اما همچنان در بسیاری از محصولات وجود دارد.

نتایج مطالعات حاکی از آن است که به ازای هر مورد افزایش ۱۰ برابری که مادر در دوران بارداری در معرض ماده شیمیایی مقاوم در برابر آتش قرار می گیرند حدود ۳.۷ نمره ضریب هوشی نوزاد کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، کارشناسان آمریکایی همچنین معتقدند اگرچه یافته های بدست آمده نشان دهنده رابطه مستقیم علت – معلولی نیست اما حاکی از وجود ارتباط قوی بین قرار گرفتن در معرض ماده شیمیایی PBDE و کاهش ضریب هوشی در کودک است.

منبع ایسنا

.

منبع : pezeshk.us