آکاایران: شیردهی پیشگیری از سرطان پستان برای مادران

بارداری و نوزاد

مادران برای پیشگیری از سرطان بخوانند

تحقیق علمی ایران درباره “شیرمادر” که دنیا را متحیر کرد
پدر پزشکی جامعه نگر ایران به جزئیات تحقیقات بسیار ارزشمند در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره پیشگیری از سرطان پستان زنان، علی الخصوص مادرانی که ۲۴ ماه شیردهی دارند، پرداخت.

محمد اسماعیل اکبری با اشاره به اینکه درباره فواید شیرمادر صحبت های بسیاری شده است، و در مجامع علمی نیز یکی از مباحث اصولی “شیر مادر” است، ولی بنده درباره خواصی از شیر مادر؛ براساس تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذیرفته؛ می خواهم گزارش علمی دهم که کمتر مردم شنیدند و حتی در مجامع علمی نیز درباره آن کمتر صحبت شده است.

پروفسور اکبری ادامه داد: در بررسی مرکز تحقیقات سرطان نتیجه اعجاب آوری به دست آمد، مبنی بر اینکه مادرانی که 18 تا 24 ماه شیردهی برای هر بچه خود دارا باشند، موفقیت بسیاری در پیشگیری از سرطان پستان خواهند داشت، و این شاخص تحقیقاتی بسیار ارزشمند است.

این فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا تصریح کرد: همچنین براساس این تحقیق علمی، اثبات یکی از آیات قرآن در سوره بقره و آیه 233 بیشتر برایمان روشن می شود که پروردگار فرمان داده است که مادران دو سال به بچه خود شیر دهند، که نتیجه آن در تحقیق علمی ثابت می کند، این شیردهی پیشگیری از سرطان پستان برای مادران را در برخواهد داشت.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: همچنین امام جعفر صادق (ع) نیز توصیه بر 18 ماه شیر دهی دارند، و اگر کمتر از این باشد به ضموم – ظلم و ضرر است، بنابراین شیردهی 18 تا 24 ماه تاثیر اعجاب آور علمی و تحقیقاتی در پیشگیری از سرطان پستان دارد که این تحقیق علمی نیز در ایران محقق شده است.تسنیم

.

منبع : pezeshk.us