آکاایران: با مشکلات بعد از سزارین بیشتر آشنا شوید

bxs1 bxs2 bxs3 bxs4 bxs5 bxs6 bxs6

سزارین و مشکلات بعد از آن
اینکه سزارین شما برنامه ریزی شده یا غیر منتظره باشد، می دانید که درد بخشی

bxs8 bxs9 bxs10 bxs6 bxs6 bxs13 bxs14 bxs15 bxs16 bxs6 bxs6

کمردرد بعد از سزارین
بعضی خانم ها بعد از سزارین دچار کمردرد می شوند. همه شما ممکن است با این

bxs19 bxs20 bxs21 bxs6 bxs6 bxs24 bxs25 bxs26 bxs6 bxs6 bxs29 bxs30 bxs31 bxs32 bxs6 bxs34 bxs35 bxs6 bxs6 bxs38 bxs39 bxs40 bxs41 bxs6 bxs6

آیا کمردرد بعد از سزارین طبیعی است؟
کمردرد بعد از سزارین غیرطبیعی نیست، اما همه دردها نیز طبیعی نیستند. در مورد

bxs44 bxs45 bxs46 bxs6 bxs6

تب
ترشح یا قرمزی در محل برش
دردی که به بی حسی یا ضعف عضلانی منجر می شود
از دست دادن کنترل مثانه یا روده

bxs6 bxs6

درمان کمردرد بعد از سزارین
بسته به علت و شدت درد پزشک داروهایی را برای تسکین درد تجویز خواهد کرد. در

bxs51 bxs52 bxs6 bxs6

دل درد بعد از سزارین
با توجه به اینکه برای به دنیا آوردن نوزاد در عمل سزارین نیمه میانی شکم بریده

bxs55 bxs6 bxs57 bxs58 bxs6 bxs60 bxs61 bxs62 bxs6 bxs6 bxs65 bxs66 bxs6 bxs6 bxs69 bxs70 bxs71 bxs6 bxs6

آیا دل درد بعد از سزارین طبیعی است؟
دل درد ممکن است طبیعی باشد، اما این مسئله نیز بستگی به زمان درد دارد و

bxs74 bxs75 bxs6 bxs6

درمان دل درد بعد از سزارین
دل درد ممکن است طی چند روز یا چند هفته به خودی خود برطرف شود، اما در این

bxs78 bxs6 bxs6

ورم ران ها بعد از سزارین
برخی خانم ها بعد از سزارین دچار ورم پا می شوند. سزارین خطر بروز لخته خون در

bxs81 bxs6 bxs6 bxs84 bxs85 bxs6 bxs6 bxs88 bxs89 bxs6 bxs6 bxs92 bxs93 bxs94 bxs95 bxs96 bxs6 bxs6

آیا ورم ران بعد از سزارین طبیعی است؟
ورم پا بعد از سزارین می تواند طبیعی باشد. برخی خانم ها بعد از سزارین دچار ورم

bxs99 bxs100 bxs6 bxs6

درمان ورم ران بعد از سزارین
برای پیشگیری از ورم پزشک از شما می خواهد در زمان بستری بودن در بیمارستان

bxs103 bxs104 bxs105 bxs106 bxs6 bxs6

ورم پا بعد از سزارین
به ورم پا در زمان بارداری عادت کرده اید و احتمالا دوباره به این مسئله بعد از

bxs109 bxs110 bxs111 bxs112 bxs6 bxs6 bxs115 bxs116 bxs117 bxs118 bxs119 bxs6 bxs6 bxs122 bxs123 bxs124 bxs6 bxs6

آیا ورم پا بعد از سزارین طبیعی است؟
بله، این امر کاملا طبیعی است. اما اگر این ورم غیر طبیعی به نظر می رسد یا فکر

bxs127 bxs6 bxs6

درمان ورم پا بعد از سزارین
پاهای خود را کمی بالاتر از سطح زمین قرار دهید و فعالیت جسمی داشته باشید.

bxs130 bxs131 bxs6 bxs6 bxs134 bxs135 bxs6 bxs137 bxs138
.

منبع : mihantaz.com