bxs1

بارداری و نوزاد

سونوگرافی بارداری به منظور بررسی برخی پارامترها در جنین انجام می شود

سونوگرافی بارداری به منظور بررسی برخی پارامترها در جنین انجام می شود. باجزئیات اولین سونوگرافی بارداری و اصطلاحات سونوگرافی بارداری آشنا شوید

اندازه گیری های مربوط به سر، شکم و استخوان ران جنین: اگر این اولین سونوگرافی شما باشد، این اندازه گیری ها به تشخیص دقیق تر سن جنین و محاسبه سن بارداری شما کمک می کند. با انجام سونوگرافی بعدی می توان از این اندازه ها برای بررسی رشد جنین نیز بهره برد.

نظم و میزان ضربان قلب جنین: متخصص سونوگرافی، میزان ضربان قلب فرزندتان را مورد ثبت و بررسی قرار می دهد تا مطمئن شود، جایی در محدوده ی نرمال بین 120 تا 160 تپش در دقیقه قرار دارد.

سر، قفسه ی سینه و شکم جنین: هرکدام از این ساختارها به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرند تا اطمینان از قرار گیری آنها در جای مناسب و همچنین عملکرد صحیح شان حاصل گردد.

صورت جنین: متخصص سونوگرافی برای بررسی علائم شکاف لب یا کام، نگاهی دقیق به صورت جنین خواهد داشت.

ستون فقرات جنین: متخصص سونوگرافی با بررسی ستون فقرات جنین، می تواند احتمال بروز ناهنجاری های سیستم عصبی را مشخص نماید.

بررسی اندام های جنین: بازوها، دست ها و پاهای فرزندتان مورد بررسی کلی قرار می گیرند تا از شکل گیری نرمال و عملکرد صحیح شان اطمینان حاصل گردد.

بررسی شکل ظاهری و محل قرارگیری جفت: متخصص سونوگرافی به بررسی جفت می پردازد تا از سلامت آن و همچنین قرارگیری اش در جای مناسب مطمئن گردد.

بررسی مایع آمنیوتیک: مقدار بیش اندازه یا بسیار کم مایع آمنیوتیک می تواند نشان دهنده ی وجود مشکل در رشد جنین باشد.

رحم و محیط اطراف آن: متخصص سونوگرافی علاوه بر بررسی وجود فیبروئید، کیست تخمدان یا دیگر مشکلات مربوط به ناحیه ی لگن، از بسته بودن دهانه ی رحم نیز اطمینان حاصل می نماید.

تعیین جنسیت جنین: یکی دیگر از مواردی که در اولین سونوگرافی بارداری مورد بررسی قرار می گیرد تعیین جنسیت فرزند آینده ی شما است. برای بسیاری از والدین به یادماندنی ترین بخش آن است. ممکن است متخصص سونوگرافی شما قادر باشد جنسیت جنین را مشخص نماید و گاهی هم امکان آن موجود نیست. بسته به اینکه در طی سونوگرافی فرزندتان چه مقدار تحرک داشته باشد و در چه وضعیتی قرار گرفته باشد تعیین جنسیتش امکان پذیر می گردد.

معنی برخی از اصطلاحات سونوگرافی بارداری
Fl : FL اختصار کلمات Femur Length می باشد که به معنی طول ران است.

AC : AC اختصار کلمات Abdominal Circumference می باشد که معنی آن دور شکم است.

HC : HC اختصار کلمات Head Circumference می باشد که به معنی دور سر است.

BPD : BPD اختصار کلمات Biparietal Diameter می باشد که معنی آن عرض سر یا بزرگترین قطر سر جنین است.

HL: HL اختصار کلمات Humerus Length و به معنی طول بازو می باشد.

.

منبع : pezeshk.us