آکاایران: خطرات ناشی از اختلال خواب در زمان بارداری

آکاایران: یک تحقیق نوین که توسط محققان با بررسی میزان زایمان زودرس در بین مادرانی که دچار اختلال خواب در زمان بارداری بودند مشخص کرد که هرچه قدر اختلال خواب در زمان بارداری بیشتر باشد ریسک زایمان زود هنگام نیز افزایش می باید.

طبق نتایج یک مطالعه، اختلالات خواب در طول بارداری ممکن است ریسک زایمان زودهنگام را افزایش دهد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ۲۲۶۵ زن باردار مبتلا به اختلالات خواب نظیر کم خوابی یا بدخوابی را بررسی کردند. آن ها این زنان را با گروه کنترل زنان باردار فاقد هرگونه ابتلا به اختلال خواب <sleep disorder>بررسی کردند. البته زنان گروه کنترل هم دارای فاکتورهای پرخطر زایمان پیش از موعد نظیر زایمان زودرس قبلی، سیگار کشیدن در طول بارداری یا فشارخون بالا بودند. محققان دریافتند نرخ زایمان زودهنگام در بین زنان مبتلا به اختلال خواب ۱۴.۶ درصد و در بین گروه کنترل ۱۰.۹ درصد بود. زایمان زودهنگام به معنای زایمان قبل از هفته ۳۷ بارداری است. طبق نتایج این مطالعه، خطر زایمان قبل از هفته ۳۴ بارداری در بین زنان مبتلا به اختلال خواب بیش از دو برابر و در بین زنان مبتلا به بیخوابی حدود دو برابر بود. به گفته محققان، درمان اختلال خواب می تواند نرخ زایمان پیش از موعد را کاهش دهد. اختلال خواب یک عامل پرخطر قابل اصلاح است. رفتار درمانی شناختی با هدف تغییر الگوهای فکری یا رفتاری که در پس مشکلات فرد هستند، می تواند درمانی موثر برای اختلال خواب باشد و نیازی به مصرف دارو توسط زنان باردار هم نباشد.

منبع/شفا آنلاین

.

منبع : hidoctor.ir