آکاایران: محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

آکاایران: محاسبه روز تخمک گذاری خانم ها برای بارداری + تقویم

بخش ویژه برای محاسبه دقیق روز و زمان های تخمک گذاری خانم ها برای باردار شدن یا عدم بارداری که می توانند با توجه به سیکل ماهانه و مثال های ذکر شده / آکاایران، با توجه به تقویم ارائه شده باردار شدن یا نشدن خود را مدیریت کنند.

تاثیر زمان تخمک گذاری در جنسیت نوزاد چگونه است

نشانه های تخمک گذاری و بارداری در خانم ها

آمیزش جنسی مناسب برای یک بارداری موفق

بهترین زمان باروری زنان برای بارداری پس از قائدگی

در سیکل ماهانه ی جنسی بانوان تخمک گذاری هنگامی اتفاق می افتد که تخمک بالغ از تخمدان آزاد شده و از مسیر لوله ی فالوپ پایین آمده باشد، در این صورت اگر تخمک با اسپرم تماس داشته باشد، نطفه تشکیل شده و بارداری اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به اینکه زمان تخمک گذاری از جهت برنامه ریزی برای باردار شدن دارای اهمیت ویژه ای است، محاسبه ی روز تخمک گذاری در سیکل ماهانه برای زوجهایی که قصد بچه دار شدن دارند مفید خواهد بود.

استفاده از تقویم برای تعیین روز تخمک گذاری

1 تهیه تقویم

یکی از ساده ترین روشها برای محاسبه ی روز آزاد شدن تخمک، استفاده از تقویم شخصی است. یک تقویم شخصی تهیه کنید و اولین روز شروع عادت ماهیانه (پریود) را درون تقویم علامت گذاری کنید.

.

منبع : nazweb.ir