آکاایران: تعیین جنسیت در سه ماهه اول بارداری

تشخیص جنسیت جنین علاوه بر اهمیتش در تشخیص زود هنگام بعضی از بیماری های ژنتیکی وابسته به جنس، از جانب زوجین به لحاظ کنجکاوی از جنسیت فرزندشان مورد توجه بیش از 99 درصد افراد است. صحت تشخیص در مواردی که خطر بیماری وابسته به جنس وجود دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عد از لقاح و لانه گزینی جنین در رحم مادر ارتباط خونی بین جنین و مادر از طریق جفت شروع می شود. رفته رفته این ارتباط گسترش یافته به طوری که بسیاری از مواد موجود در خون جنین به خون مادر راه می یابد. یکی از مهمترین موادسلولها و  DNA  جنین است که می تواند گره از بسیاری از مشکلات تشخیص پیش از تولد باز کند. این سلولها بسیار کم هستند و شناسایی آن و بررسی مشخصاتش بسیار دشوار و نیازمند تکنولوژی پیشرفته ای می باشد.
 

آکاایران: روشی برای تعیین جنسیت در هفته هفتم تا دهم بارداری

 
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برای نخستین بار روش جدیدی را برای تعیین جنسیت جنین از هفته هفتم تا دهم بارداری راه اندازی کرد. تعیین جنسیت جنین قبل از تولد به روش های مختلفی قابل انجام است که برخی، تهاجمی و برخی غیر تهاجمی هستند.

روش های تهاجمی تشخیص جنین قبل از تولد مانند آمینوسنتز، نمونه برداری از پرزهای جفتی و نمونه برداری از خون جنین، عوارضی از جمله سقط جنین و عفونت را برای مادر و جنین به همراه دارد.

روش های غیر تهاجمی تعیین جنسیت مانند استفاده از امواج اولترا سوند، در سه ماه دوم حاملگی انجام می گیرد که این زمان تشخیص در زنانی که جنین آن ها در معرض خطر بیماری های وابسته به X (جنس) قرار دارند، نسبتاً دیر است.

طبق گزارش ها حاصل شده، 3 تا 6 درصد از کل DNA آزاد موجود در پلاسمای زنان باردار مربوط به جنین است که رهاسازی آن به درون پلاسمای مادری در اوایل دوران حاملگی به سرعت اتفاق افتاده و از هفته ششم بارداری قابل تشخیص است. لذا DNA جنینی آزاد در پلاسمای مادر می تواند به عنوان یک منبع ژنتیکی در تعیین جنسیت جنین، در کوتاهترین زمان و فاقد احتمال هرگونه خطر برای جنین و مادر به شمار رود.

در مطالعه ای که بر روی 80 نمونه خون از زنان باردار که در هفته هفتم تا دهم بارداری بوده و به مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا مراجعه کرده اند، انجام شد، تعیین جنسیت غیرتهاجمی جنین با توجه به DNA جنینی آزاد در پلاسما مادری و با استفاده از روش های آزمایشگاهی Nested PCR و Real Time PCR انجام شد که جنسیت جنین با توجه به ژن های یافت شده قابل تشخیص است.

در تعیین جنسیت با روشReal Time PCR حساسیت حدود 99درصد و در روش Nested PCR حساسیت ,2 درصد برآورد شد و با توجه به این ضریب اطمینان، مرکز فوق تخصصی ابن سینا در حال ارائه این سرویس به متقاضیان است.

تعیین جنسیت جنین از طریق DNA آزاد در پلاسمای خون مادری به عنوان یک روش قابل قبول برای اجتناب از تست های تهاجمی تعیین جنسیت مانند آمنیوسنتز و CVS در بارداری با خطر بالای بیماری های مغلوب وابسته به جنس به شمار می رود، مهمترین کاربرد تعیین غیرتهاجمی جنسیت جنین، استفاده از آن به عنوان یک پیش تست است که با توجه به نتیجه حاصل از آن می توان تعیین کرد که آیا نیازی به انجام آزمایش های تهاجمی بر روی جنین هایی که خطر ابتلا به بیماری های مغلوب وابسته به جنس دارند یا خیر.

در مورد جنین هایی که با پیش تست، جنسیت آن ها دختر تعیین شده است نیازی به انجام روش های تهاجمی نیست، اما اگر جنین پسر باشد معمولاً روش تهاجمی CVS بین هفته دهم و یازدهم انجام می شود. بنابراین تعیین جنسیت جنین به عنوان یک پیش تست قبل از هفته یازدهم باید انجام شود. این تست پس از اطمینان از تک قلویی جنین با استفاده از سونوگرافی پس از هفته هفتم حاملگی قابل انجام است.

روشی برای تعیین جنسیت در هفته هفتم تا دهم بارداری

2.697
منبع : نی نی بان-/ف
.

منبع :