آکاایران: سن فرزند آوری و تعداد فرزندان ونوع فرزندان ژنتیکی است

محققان طی یک پژوهش نوین نشان داده اند که 12 محدوده از ژنوم ها با رفتارهای باروری(reproductive behavior) انسان در ارتباط است.

در این پژوهش دانشمندان دریافتند که سن افراد در هنگام تولد اولین فرزند و همچنین تعداد فرزندان آنها به بخشی از ژن ها ارتباط دارد.
 
اینکه یک زن چند فرزند دارد و این فرزندان را در چه سنی به دنیا آورده است معمولا به عوامل اجتماعی و اقتصادی نسبت داده شده و تصور می شود که انتخاب های شخصی و شرایط اجتماعی عوامل اصلی رفتارهای باروری هستند.
 
در دهه های اخیر و از سال 1970 به بعد روند فرزندآوری در حدود چهار تا شش سال به تعویق افتاده است. این امر با سطوح بالاتری از بی فرزندی در زنان همراه است.
 
این پدیده تا حد زیادی توسط عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توضیح داده شده و تلاشی برای درک اینکه این امر یک زیربنای ژنتیکی دارد صورت نگرفته است.
 

آکاایران: ارتباط سن فرزند آوری و تعداد فرزندان با ژنتیک

تاثیر ژنتیک در فرزند آوری

 
اما در این پژوهش نوین دانشمندان از یک نمونه بزرگ جامعه برای بررسی اینکه آیا این موضوع با ژن مرتبط است یا خیر استفاده کردند.
 
این پژوهش، توسط دانشگاه آکسفورد و با تحلیل 62 مجموعه از داده های 238 هزار و 64 زن و مرد که در سن آوردن اولین فرزند هستند و تقریبا 330 هزار مرد و زن که چند فرزند داشتند صورت گرفت.
 
این بزرگترین مطالعه ژنومی درباره تولید مثل انسان تا به امروز بوده و 12 حوزه ژنی مستقل که به طور قابل توجهی با سن پدر و مادر در تولد فرزند اول و تعداد فرزندان ارتباط دارد را شناسایی کرده است.
 
این پژوهشگران همچنین دریافتند که این 12 محدوده ژنی با ویژگی های دیگر تولید مثل و رشد جنسی در ارتباط است.
 
برای مثال این ژن ها با اولین دوره قاعدگی که دختران تجربه کرده یا تغییر صدای پسران در سن بلوغ و حتی سن یائسگی در ارتباط است.
 
به گفته دانشمندان این پژوهش، این یافته ها دارای پتانسیل هایی است که در دراز مدت به بهبود درمان های باروری کمک کرده و درک بهتری از ساختار ژنتیکی رفتار باروری انسان را ارائه می دهد.
 
این پژوهش در Nature Genetics به چاپ رسیده است.

ارتباط سن فرزند آوری و تعداد فرزندان با ژنتیک

54
منبع : ایسنا-/ر
.

منبع :