آکاایران: عوارض اسید فولیک برای جنین

در مطالعه ای که توسط محققین ایرانی بر روی جانوران مدل به انجام رسیده، تاثیرات نامطلوب مصرف زیاد ویتامین «اسید فولیک» بر بافت لوزالمعده جنین نشان داده شده است. در دوره جنینی، مواد برداشت شده توسط مادر اهمیت زیادی برای نوزاد در حال شکل گیری داشته و از این لحاظ حساس ترین مرحله از زندگی انسان است.
یکی از مهم ترین موادی که مادران باردار برای کمک به حفظ قوای جسمانی خود و کمک به رشد جنین مصرف می نمایند، «اسید فولیک» است. ولی این ماده مفید در صورت مصرف زیاد و بیش از حد ممکن است مضراتی داشته باشد.
به منظور بررسی دقیق تر این موضوع، محققینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مطالعه ای را با استفاده از جانوران مدل به انجام رسانده اند که در آن تاثیر مقادیر بالای فولیک اسید در روزهای هشتم، نهم و دهم بارداری بر روی تکامل بافت لوزالمعده یا «پانکراس» جنین مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در دوره جنینی، مواد برداشت شده توسط مادر اهمیت زیادی برای نوزاد در حال شکل گیری داشته و از این لحاظ حساس ترین مرحله از زندگی انسان است. در این مطالعه از 20 راس موش کوچک آزمایشگاهی باردار از نژاد NMRI استفاده شد که به منظور بررسی های آزمایشی، تحت مقادیر مختلف اسید فولیک قرار گرفته و سپس وضعیت بافت پانکراس جنین آن ها بررسی گردید.

 

آکاایران: مضرات مصرف زیاد اسید فولیک برای جنین

مصرف زیاد اسید فولیک برای جنین مضر است

یافته های این آزمایش نشان داد علیرغم آن که در جنین های مورد مطالعه، هیچ گونه ناهنجاری ظاهری به دنبال استفاده از مقادیر بالای اسید فولیک مشاهده نگردید، میانگین طول سری- دمی و نیز وزن جنین ها، در گروهی از موش ها که مادران آن ها مقدار 0.45 میکروگرم اسید فولیک دریافت کرده بودند، بیشتر از بقیه بوده است.
همچنین در بررسی بافت پانکراس جنین موش های فوق، میانگین وسعت پانکراس نسبت به گروهی که هیچ مقداری از اسید فولیک را دریافت نکرده بودند، افزایش نشان داد.
بر اساس این نتایج، میانگین درصد بافت همبند و میانگین درصد جزایر لانگرهانس در جنین گروهی از موش ها که مقدار بیش تری اسید فولیک به آن ها تزریق شده بود (0.6 میکروگرم) افزایش یافته و میانگین درصد بافت پارانشیم کاهش یافت.
طبق اظهار محققین، با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، به نظر می رسد که مصرف اسید فولیک با دوز بالا در موش باردار، می تواند باعث بروز تغییرات بافتی در تکامل لوزالمعده جنین گردد و از این لحاظ تاثیرات نامطلوبی بر جای گذارد.
لذا طبق توصیه محققین فوق، لازم است این ماده مهم که جزو ویتامین های ضروری دوره بارداری به حساب می آید، با احتیاط کامل و با تجویز پزشک مصرف شود. نتایج این پژوهش به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در فصل نامه «کومش» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان به چاپ رسیده است.

مضرات مصرف زیاد اسید فولیک برای جنین

51
منبع : سینا پرس/ی
.

منبع :