آکاایران: تاثیر کاهش درد سزارین با مسکن های خوراکی

زخم ناشی از عمل جراحی سزارین درد زیادی را برای مادر به همراه دارد و عدم تحمل این درد و یا عدم آگاهی از نحوه کنترل این درد، ممکن است بر تغذیه نوزاد با شیر مادر تأثیر منفی بگذارد و حتی ممکن است افسردگی بعد از زایمان را تشدید کند و از لحاظ روحی بر سلامت مادر و نوزاد تأثیر منفی بگذارد.

تحقیقات نشان می دهد؛ پس از انجام عمل سزارین برای کاهش درد مصرف مسکن های خوراکی مانند استامینوفن ، مفیدتر از کنترل درد توسط تزریق مرفین است.
یک متخصص زنان گفت:مصرف داروهای خوراکی عوارض کمتری مانند حالت تهوع و سرگیجه به دنبال دارند به علاوه بر این کم هزینه تر بوده و دسترسی به آنها نیز آسان تر است.

آکاایران: تسکین درد بعد از عمل سزارین با مسکن های خوراکی

مسکن بعد از سزارین

وی افزود:ولی عوارض ناشی از تزریق مرفین برای کاهش درد شدیدتر است و 6 تا 24 ساعت پس از انجام جراحی ، بیمارانی که داروهای خوراکی مصرف می کنند درد ، سرگیجه و حالت تهوع کمتری دارند.
وی تاکید کرد:علاوه بر این بیمار بعد از ترخیص از بیمارستان نیز خود می تواند در هنگام بروز درد فاقد نیاز به پزشک از داروهای مسکن برای کاهش درد استفاده کنند.

bxs1