ریزش موی بعد از زایمان


بیشتر خانم‌ها 2 تا 3 ماه بعد از زایمان دچار ریزش مو می‌شوند. این نوع ریزش مو، بسیار شایع است و پزشکان، آن را ریزش موی بعد از زایمان می‌نامند؛ عارضه‌ای موقتی که کاملا طبیعی تلقی می‌شود چون همه موهایی که در دوران بارداری در فاز قبل از استراحت متوقف شده بودند، حالا به یکباره وارد فاز استراحت می‌شوند و می‌ریزند.