برای انتقاد کردن از نوجوانان باید ابتدا به دنبال یک نکته مثبت برای تعریف و تمجید باشیم، چرا که انتقاد به تنهایی باعث بیگانه شدن نوجوان با والدین می شود.

12 توصیه پلیس به والدین برای پیشگیری از انحراف جوانان
1 - زمینه بسیاری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی در نوجوانان، از طریق تماشای فیلم های غیراخلاقی و محرک در خانواده به وجود می آید.

2 - جوانان و نوجوانانی که توانایی «نه گفتن» به پیشنهادهای غیراخلاقی را دارند، از آلوده شدن به انحرافات اجتماعی مصون می مانند.

3 - نوجوان ما باید تحمل شنیدن « نه » را در ارتباط های فردی و اجتماعی خود داشته باشد. همان طور که « نه گفتن » را از کودکی به فرزندانمان می آموزیم، اجازه دهیم « نه شنیدن » را نیز به خوبی تجربه کنند.

4 - نوجوان ما بیشتر به سرمشق نیازمند است تا عیب جویی.

5 - جوانانی که در دوره کودکی یا نوجوانی، قربانی خشونت شده اند، بیشتر احتمال دارد که رفتارهای خشونت بار، از خود بروز دهند.

6 - جوانی که احساس می کند مدام از او خرده می گیرند و مورد آزار و تمسخر قرار می گیرد، در آغاز دچار کناره گیری اجتماعی می شود و سپس می کوشد از طریق پرخاشگری و سرکشی واکنش نشان دهد.

7 - کسانی که محبت کافی از والدین خود دریافت نکرده و در معرض خشونت قرار داشته اند، مستعدترین افراد برای بروز رفتارهای پرخطر هستند.

8 - تاثیر منفی کنترل بیش از حد فرزندان، کمتر از کنترل و نظارت نکردن بر آنان نیست.

9 - برای مصون ماندن فرزندان خود از آسیب های اجتماعی، مهارت رفتار قاطعانه را به آنان بیاموزیم.

10 - در انتخاب دوستان شایسته به فرزندان خود کمک کنیم.

11 - افراط در ملامت و سرزنش، آتش لجبازی و سرکشی را شعله ور می سازد.

12 - برای انتقاد کردن از نوجوانان باید ابتدا به دنبال یک نکته مثبت برای تعریف و تمجید باشیم، چرا که انتقاد به تنهایی باعث بیگانه شدن نوجوان با والدین می شود.منبع : khorasannews.com
گردآوری گروه کودک اکاایران