بلوغ‌های پس و پیش

سن پیدایش بلوغ در نوجوانان با هم تفاوت دارد و عواملی همچون تغذیه، فرهنگ، خانواده، محیط و... در پیدایش و ظهور بلوغ موثر است.

 

به طور کلی بلوغ زودرس و دیررس موجب اختلالات و مشکلات بسیاری می شود. پسران دیررس نامتعادل، مضطرب، خجالتی و کمرو هستند و تقریبا طبیعی رفتار نمی کنند. همچنین بی قرار و خود خواه بوده، دوست دارند که خود را برتر از دیگران بدانند. اما پسرانی که بلوغ زودرس دارند اعتماد به نفس بیشتری دارند، راحت تر و خوددارترند.

پسران دیررس احساس بی کفایتی می کنند و خود را ضعیف می دانند. دنباله رو مقلد هستند، و در عین حالی که احساس وابستگی می کنند سرکش و طغیان گر هم هستند و از والدین خود استقلال می خواهندو همین طور داراری دوگانگی و تضاد هستند. در دیررسی به علت عقب ماندگی جسمی و روحی، نوجوان حتی در سنین بالاتر و بزرگسالی حرکات کودکانه دارد و چه بسا دیده شده است که هنوز در سن کودکی بوده، بینش و تفکری ساده دارد.

با آغاز دوره بلوغ کشش جنسی، شروع شده و نوجوان به موضوعات و اطلاعات جنسی حساسیت نشان می دهد. بلوغ دیررس و زودرس در پسران و دختران یکسان نیست و هر یک با مشکلات خاص خود دست به گریبان هستند. دختران زودرس ، با مشکلات بیشتری نسبت به پسران زودرس مواجه هستند. پسران زودرس احساس شخصیت بیشتری می کنند. اجتماع یک پسر زودرس را راحت تر از یک دختر زودرس می پذیردو والدین نیز زودرسی پسر را قبول دارند و موجب می شوند که پسران از این واقعیت استفاده کنند و زودتر جذب بازار کار شوند و استقلال شخصی به دست آورند. در مقابل دختران دیررس وضع مناسب تری از از پسران دیررس دارند و از نظر تعادل روانی، قابلیت معاشرت و یادگیری شیوه های ارتباطی بر همسالان پسر خود برتری دارند. در عوض پسران دیررس احساس حقارت می کنند و در فعالیت جمعی شرکت نمی کنند و اغلب مورد سرزنش و امر و نهی والدین قرار می گیرند. نوجوانی که دیر به بلوغ می رسد کنترل کمتری بر خود دارد و مسئولیت کمتری احساس می کند و به کمک دیگران محتاج است.

به طور کلی زودرسی بلوغ معمولا در کسانی به وجود می آید که از نظر جثه و رشد اعضای بدن مخصوصا اعضای تناسلی و قد از همسالان خود جلوتر هستند

مهم ترین عوامل موثر در زودرسی بلوغ عبارتند از:

* کمی و زیادی ترشحات غدد و هومون ها موجب دیررسی و زودرسی بلوغ می شود.

* اختلال غده فوق کلیوی، تومور تخمدان و تومورهای مغزی همگی موجب زودرسی بلوغ در نوجوانان می شود.

* دخترانی که دارای قد بلند و کمی چاق هستند زودتر بالغ می شوند.

* نژاد را نیز بعضی عامل موثری در زودرسی و دیررسی بلوغ می دانند.

* احتمال همنشینی و معاشرت با جنس مخالف قبل از بلوغ، وسایل ارتباط جمعی، زندگی شهری و تفریح نیز نقش اساسی در زودرسی بلوغ بازی می کنند.

 

مهم ترین عوامل موثر در دیررسی بلوغ عبارتند از:

* اختلال در ترشحات غدد داخلی، مخصوصا اختلال در غدد هیپوفیز، لوزالمعده، تیروئید و تناسلی.

* عوامل محیطی و اجتماعی

* تغذیه

* عواملی چون خستگی جسمی و روحی، آشفتگی خانوادگی، امراض عفونی، مسمومیت ها و عدم بهداشت از علل دیگر دیررسی به شمار می روند.

علائم دیررسی در نوجوانان معمولا عبارتند از : خستگی، کوچکی اعضای تناسلی، چهره زرد، نگرانی و اضطراب، خجول بودن رفتار بچه گانه و چاقی و صدای نازک در پسران و علائم دیگر.

 

زهرا سادات طباطبایی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net