آموزش مسائل جنسی در مکتب اسلامی

از جمله آموزش های ضروری برای نوجوانان ، آموزش های جنسی است که متاسفانه با وجود منابع غنی اسلامی در این خصوص نادیده انگاشته می شود.

بدون شک بحث محتوای آموزش جنسی از جمله مباحث اساسی و بسیار حساس و پیچیده تربیت جنسی است ، اما این مهم موجب نمی شود که بحث آموزش و تربیت جنسی برچیده و به کناری نهاده شود. خطرها، دشواری ها و مشکلات این امر مارا نباید از برنامه ریزی درست درباره آن باز دارد.همچنین طرح مسئله تربیت و اموزش جنسی در جامعه ما باید همگون و منطبق با فضای جامعه اسلامی ما باشد و " قرآن و سنت" به عنوان دو

منبع : tebyan.net