سنجش اعتماد به نفس شما

مخصوص نوجوانان

اگر می خواهید از میزان اعتماد به نفس خود آگاه شوید ، ببینید نمره ی شما در موارد "الف" بیشتر است یا "ب " ؟  بعد از آن جهت افزایش احتمالی اعتماد به نفس تان سری به رهنمودهای کلی انتهای مقاله بزنید !

الف: نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است :

1. مستقل عمل می کند . در مسائلی چون استفاده از پول ،وقت ، حرفه ، لباس و مانند این ها ، خود دست به انتخاب می زند . او دوستان و سرگرمی هایش را شخصا پیدا می کند .

2. مسئولیت پذیر است ، سریع و با اطمینان عمل می کند . گاهی مسئولیت کارهای عادی روزانه را به عهده می گیرد ، یا بی آن که از او خواسته شود به کمک دوستانش می شتابد .

4.دامنه های وسیعی از هیجان ها و احساسات را نشان می دهد . می تواند قهقهه بزند ، بخندد ، فریاد بکشد ، گریه کند و به گونه ای خود به خودی محبتش را بروز دهد ، به طور کلی ناخود آگاهانه هیجانات مختلفی را ابراز می کند .

5.ناکامی را به خوبی نشان می دهد و تحمل می کند . هنگام روبرو شدن با ناکامی ها می تواند واکنش های مختلف نظیر شکیبایی ، خندیدن ، بلند حرف زدن و غیره از خودش نشان دهد و قادر است از آنچه موجب ناکامی اش شده است سخن بگوید .

6.احساس می کند که می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد . از نفوذی که بر افراد خانواده ، دوستان و غیره دارد ، مطمئن است .

 

ب: نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است

1.احساس می کند که دیگران ارزشی برایش قایل نیستند ، در محبت و پشتیبانی والدین و دوستانش تردید دارد و یا احساس می کند که آنها اصلا به او علاقه ندارند و از او حمایت نمی کنند .

2. احساس ناتوانی می کند . عدم اطمینان یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش هایش سایه می افکند . با مسایل و مشکلات قدرتمندانه مقابله نمی کند .

3.به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد . اندیشه ها و رفتارهایش غالبا متأثر از کسانی است که اوقاتش را با آنها می گذارند و اغلب تحت نفوذ آدم های  قوی تر قرار می گیرد .

4. دامنه های محدودی از عواطف و احساسات را نشان می دهد و به طور مکرر فقط رفتارهای خاصی چون بی قیدی ، خشونت ، هیستری و بدخلقی را بروز می دهد .

5.از موقعیتهای اضطراب آور می گریزد . در برابر فشارهای روانی ، به ویژه ترس و خشم و شرایطی که موجب آشفتگی اش می شود کم تحمل است .

6.بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود . نمی تواند انتقاد و یا درخواست های غیره منتظره را بپذیرد و برای انجام ندادن آن درخواست ها ، عذر و بهانه می آورد .

 

رهنمود های کلی

به منظور بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان ،رهنمودهای زیر می تواند موثر باشد

1.در برخورد با کودکان و نوجوانان ، ملایم و منطقی باشید .

2.اجازه ی ابراز وجود را به کودکان خویش بدهید و به نظرات آنها احترام بگذارید .

3.از مقایسه کردن کودکانتان با هم یا با دیگران جدا بپرهیزید .

4.هیچگاه نظریات خویش را به کودکان تحمیل نکنید .

5.همواره سعی کنید توانمندی های کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار دهید ، نه ضعف ها و ناتوانی های آنها را .

6.به کودکان خود در حد توانمندی هایشان مسئولیت دهید .

7.تجارت موفقیت آمیز کودک و نوجوان را افزایش دهید تا از این طریق اعتماد به نفس بالایی در آنها شکل گیرد .

8. به کودک خود در حد لزوم اجازه ی فعالیت و بازی دهید .

9. مهارت های اجتماعی ، کودک و نوجوان کمرو و دارای اعتماد به نفس پایین را تقویت می کند.

10.همیشه در برخورد با کودک حالت پذیرندگی داشته باشند نه طرد کنندگی .

11.از بیش از حد وابسته کردن کودک به خودتان بپرهیزید .

12. کودک یا نوجوان خود را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنید .

13.نسبت به احساسات و عواطف کودکان یا نوجوانان خود بی تفاوت نباشید ، آنها را به گرمی بپذیرید و تا حد امکان یاری شان کنید .

14. تحمل کودک یا نوجوان را برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزایش دهید .

15. در محبت کردن به کودکان راه افراط و تفریط را در پیش نگیرید ، محبت متوسط توأم با صمیمیت ، اثر فراوان تری دارد .

16. توقعات کودک را در حد معقول و درست برآورده کنید .

17. هیچ گاه کودکان را با القاب نامناسب صدا نزنید و از مسخره کردن آنها جدا خودداری کنید .

18. معلمان و مربیان باید در شرایط آموزشی ، برفعالیت دانش آموزان در یادگیری تأکید کنند نه بر نمره های آنان ، زیرا برفعالیت یادگیری به جای تأکید بردرستی و نادرستی پاسخ ، مشوق کوشش های دانش آموزان است .

19. هم چنین رقابت میان دانش آموزان برای کسب نمره کاهش یابد .تحقیقات نشان داده است در موقعیت های آموزشی که میان دانش آموزان رقابت وجود دارد ، حتی دانش آموزانی که اعتماد به نفس بالایی دارند با شکست روبه رو می شوند و به دنبال آن انتقاد از خود در آنها افزایش می یابد.

 

سرور حاجی سعید

بخش خانواده ایرانی تبیان