bxs1

نوجوانان در سنین بلوغ ، تحت فشارهای عاطفی و هیجانی زیادی قرار دارند . در این دوره ، نوجوانان به طور طبیعی گرایش به مظاهر نو دارند و در مورد ظاهر ، مدل مو و انتخاب پوشش با والدین خود اختلاف دارند.

این نوع گرایشات طبیعی ، از عوارض دوران بلوغ است که اگر والدین برخورد درستی با آن داشته باشند ، با گذشت زمان تعدیل می شود. متاسفانه به دلیل فشارها و محدودیت هایی که والدین بر فرزندان خود اعمال می کنند " تب دوره نوجوانی" در آنها نهادینه شده و والدین و فرزندان وارد یک دوره ی طولانی لجاجت می شوند.

خانواده ها اطلاع چندانی از شرایط دوران بلوغ ندارند و با ظهور علایم دوران بلوغ در فرزندان خود ، دچار ترس شده و به محدود سازی فرزندان خود می پردازند. این شرایط ، باعث می شود که تعارض بین والدین و فرزندان زیاد شده و نوجوان از لحاظ عاطفی تحت فشار شدیدی قرار گیرد.

 

در این مقاله قصد داریم عوارض این هیجانات دوران بلوغ را مورد بررسی قرار دهیم :

پشیمانی از قول و قرار ازدواج

از عوارض عشق های دوران بلوغ ، رد و بدل شدن قول و قرار ازدواج بین دختر و پسر است . برخی از نوجوانان تحت تاثیر هیجانات روحی دوران بلوغ ، نسبت به هم متعهد شده و قول ازدواج می دهند ؛ اما در اکثر موارد پس از چند سال و با تعدیل هیجانات روحی ، به این نتیجه می رسند که تصمیم غلطی گرفته اند ؛ اما به دلیل قولی که به هم داده اند ، قادر به جدایی نبوده و مجبور به ازدواج می شوند.

 این احساس تعهد در دختران بیشتر دیده می شود . در این حالت ، آنها فکر می کنند که در صورت پایان رابطه ، اگر طرف مقابل دچار مشکلی شود ، مسئولیتش با آنهاست و دچار عذاب وجدان می شوند.

روان شناسان معتقدند که "بی تجربگی و سادگی نوجوانان در روابط اجتماعی ، مشکلاتی در زندگی آینده آنها ایجاد می کند" .

مدارک دوستی های دوران نوجوانی ، عکس ، نوشته و هدایایی که بین دختر و پسر رد و بدل می شود ، به عنوان تهدیدی برای زندگی آینده ی آنها مطرح است . برخی از نوجوانان با دوست خود عکس می گیرند و عکس های خانوادگی رد و بدل می کنند . این عکس ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و پس از جدایی ، وسیله ی باج خواهی یکی از طرفین (معمولا پسران) می شود. بسیاری از پسران و دخترانی که تجربه این دوستی ها را دارند ، پس از ازدواج خود همواره دغدغه و نگرانی فاش شدن روابط گذشته خود را دارند.

در این دوره ، نوجوان برای حفظ این ارتباط تلاش می کند و حاضر است هر هزینه ای برای ادامه ی رابطه بپردازد . آنها مصر به ادامه ارتباط و حتی ازدواج هستند. در این حالت ، قطع رابطه به افسردگی شدید منجر شده و نوجوان بی حوصله می شود ، میل به زندگی ندارد و در مواردی نیز دست به خودکشی می زند

بدبینی به همسر آینده

بدبینی نسبت به همسر آینده و احساس خیانت ، از دیگر عوارض دوستی های دوران نوجوانی است. افرادی که در دوران نوجوانی روابطی با جنس مخالف داشته اند ، پس از ازدواج به همسر خود شک دارند. حتی اگر دختر و پسر پس از دوستی با هم ازدواج کنند ، نسبت به هم اطمینان لازم را ندارند و همواره ظن به خیانت دارند. آنها فکر می کنند کسی که حاضر به دوستی با آنها شده ممکن است با دیگران نیز رابطه برقرار کند.

 

افسردگی و خودکشی

افسردگی پس از جدایی و احتمال خودکشی ، از دیگر عوارض چنین دوستی هایی می باشد . پس از ایجاد دوستی ، به دلیل ارتباط مستمر، نوعی حالت وابستگی بین طرفین ایجاد می شود .

در این دوره ، نوجوان برای حفظ این ارتباط تلاش می کند و حاضر است هر هزینه ای برای ادامه ی رابطه بپردازد . آنها مصر به ادامه ارتباط و حتی ازدواج هستند. در این حالت ، قطع رابطه به افسردگی شدید منجر شده و نوجوان بی حوصله می شود ، میل به زندگی ندارد و در مواردی نیز دست به خودکشی می زند.

,اصول تربیتی نوجوان

در این شرایط خانواده ها باید نسبت به شرایط آگاه باشند و تعادل را برقرار نمایند . برخی از خانواده ها با ایجاد محدودیت بیش از حد و جداسازی فرزندان خود و برخی نیز با دادن آزادی های بی حساب و بی منطق به نوجوانان ، دچار رفتار های افراطی می شوند . اما اگر نوجوان احساس کند که می تواند بر اساس معیارها و ضوابط ، رابطه ای منطقی با جنس مخالف برقرار کند ، دچار عوارض شایع این روابط نمی شود .

گذشته از بی کفایتی و ناآگاهی والدین، شرایط محیطی، تناقضات اجتماعی، افراط و تفریط در مناسبات اجتماعی، به هم ریختگی اوضاع فرهنگی و عدم الگو سازی مناسب برای جوانان در کنار عوارض طبیعی دوران نوجوانی ، شرایط را برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی مهیا کرده و موجب ایجاد مشکلات عاطفی و روانی برای نوجوانان شده است.

برخی مطبوعات با بزرگ نمایی حوادث و ناهنجاری های اجتماعی ، باعث نگرانی خانواده ها می شوند و فضایی نامناسب و آلوده را در ذهن والدین شکل می دهند . در این صورت والدین برای جلوگیری از انحراف فرزندان ، اقدام به محدود سازی آنها کرده و به طور افراطی آنها را از جامعه جدا می کنند ؛ که این محدودیت ها در نهایت به برقراری روابط جنسی در نوجوانان می انجامد.

همیشه این احتمال وجود دارد که نوجوانان عاشق شوند ؛ اما صرف "دل ستانی" مشکل این پدیده نیست بلکه مشکل اصلی از ناآگاهی والدین و فرزندان از چگونگی ایجاد این روابط و حد آن ناشی می شود .

در جامعه ی پیچیده امروز ، نمی توان به طور سنتی جوانان را با هم آشنا کرد و باید به نقش اجتماع در این زمینه توجه شود.دانشگاه ، محیط کار ، مناسبات اجتماعی و رفت و آمدهای خانوادگی ، بسترهای ایجاد ارتباط بین دو جنس مخالف را ایجاد می کند.

با خلاقیت یابی و هدایت نوجوانان به مسیر مناسب ، می توان زمینه شکوفایی استعدادها و ارضای نیازهای روانی آنها را ایجاد کرد

راه کارهای کاهش عوارض دوستی های دوران نوجوانی

با پرکردن برنامه ی روزانه نوجوانان می توان شدت این پدیده را کم کرد . با توجه به اینکه نوجوانان در این سنین ، نیاز به جلب محبت و ابراز وجود دارند .

با خلاقیت یابی و هدایت نوجوانان به مسیر مناسب ، می توان زمینه شکوفایی استعدادها و ارضای نیازهای روانی آنها را ایجاد کرد.

 انگیزه سازی، ایجاد خلاقیت و الگو سازی مناسب ، نقش مهمی در سرگرم سازی نوجوانان و کاهش میزان دوستی های افراطی در بین آنها دارد.

 

سرور حاجی سعید

بخش خانواده ایرانی تبیان

مطالب مرتبط :

انحرافی در کسب لذت

برای شما که قلبتان شکسته

رازهای سر به مهر جوانی

منبع : tebyan.net