کابوس های خیس روزهای بلوغ

رویا و کابوس هر دو راههای اصلی احساس ما با خودمان به شمار می آیند. آنچه در رویا و کابوس دیده می شود، احساس روز قبل شماست. امیال و آرزوهای انسان که در ضمیر ناخود آگاه او مخفی می شود، انگیزه رفتار و کردار او به شمار می آید.

کابوس به ترس های دوره کودکی مربوط می شود و زمانی رخ می دهد، که نوجوان احساس درماندگی و ناامنی کند. کابوس در ذهن شبیه شکاف در کره زمین است که قشرهای مختلف آن را نمایان می کند و به شما اجازه بررسی می دهد.کابوس ها جزء رویا هستند. کابوس نزدیک صبح رخ می دهد . نوجوان افسرده بیشتر دچار کابوس می شود. اگر افسردگی بر طرف شد، کابوس هم کم می شود.

نوجوانی که دچار کابوس می شود، فاقد مهارت های اجتماعی در روابط میان فردی است، به دیگران اعتماد ندارد . عزت نفس پایین و افکار بزرگ بینانه و غیرواقعی باعث شده تا نوجوان از این طریق عزت نفس پایین خود را جبران کند. این افراد از نظر عاطفی شکننده هستند و مشکلات به آسانی آنها ار از پا در می آورد. آنها مشکلات را پشت دیوارهای سفت و محکم نگه نمی دارند و به آنها اجازه عبور می دهند. ترس از انتقام به خاطر عصبانیت فرد می تواند کابوس ایجاد کند.

یکی از علت های بد خوابی نوجوان، ترس، وحشت و اضطراب است. بنابراین لازم است از دیدن فیلم های وحشتناک قبل از خواب خودداری کند.برخی نوجوانان که نمی توانند محبت والدین را به خود جلب کنند، شب با سرو صدا در خواب توجه والدین را به خود جلب می کنند. کمترین آسیب ها می تواند روح و روان نوجوان را آزار دهد. وقتی نوجوان به این صورت توجه شما را به خود جلب کرد، این موضوع به تدریج به صورت عادت در می آید.

نوجوانی که دچار کابوس می شود، فاقد مهارت های اجتماعی در روابط میان فردی است، به دیگران اعتماد ندارد . افکار بزرگ بینانه و غیرواقعی باعث شده تا نوجوان از این طریق عزت نفس پایین خود را جبران کند

از آن جا که خواب از نظر زیستی پایه و اساس زندگی است، بنابراین پیامد های فیزیولوژیکی خاصی به دنبال دارد. هورمون رشد در خواب های طولانی و سنگین بیشتر ترشح می شود و برای رشد طبیعی لازم است که نوجوان خواب راحت داشته باشد. همچنین محرک هایی که مغز در طول روز دریافت می کند، باعث می شود تمرکز و حافظه تضعیف شود در این صورت نوجوان خواب راحت خود را از دست می دهد.

به نوجوان یاد دهید در تمام مدت روز نقش، احساس و ابراز احساسات خود را مورد بررسی و مراقبت قرار دهند. دقت کنید که چه زمانی این عوامل سه گانه، انطباق خود را از دست می دهند.

آگاه باشید ، تشخیص دهید فرآیند خواب نوجوان متعادل باشد. زیرا متعادل کردن این فرایندها همواره به رویای مستقیم منجر می شود. رویا رهنمود هایی را در روند زندگی به شما می دهد و شما را چند گام جلو می برد.

,اصول تربیتی نوجوان

نوجوان باید بداند در واقع وقتی موفق به تغییر می شود، احساس درونی او هم تغییر می کند. همانطوری که زندگی می کند خواب می بیند . افکار و احساسات روزانه را رویاهای روز قبل می سازند. زیرا تصاویر در خواب از واژه های مورد استفاده تان واضح تر است. یک رویا تصویری از یک احساس است. رویاهای شما احساسات شما را به تصویر می کشاند. اگر احساسات خود را در رویا به یاد اورید خیلی اهمیت دارد. خواب نمایش اشتیاق به نحوه زندگی است.زندگی آشفته و سردرگم نوجوانی باعث خواهد شد، نوجوان تصاویر رویاهایش آشفته و مبهم باشد.

باید فقط آن طور که حس می کنید، زندگی کنید. زیرا افرادی که احساسات روشن دارند رویاهای روشن و واضح می بینند. برعکس افراد آشفته رویاهای درهم و آشفته می بینند.

 

خواب تلاشی در جهت کامل کردن احساسات ناکامل می باشد. احساسات به مثابه آب و هوا ی درونی افراد هستند. بنابراین خواب می بینید تا در زندگی تعادل برقرار کنید.

والدین می توانند با شنیدن رویای نوجوان تا حدی از احساسات درونی او آگاه باشند. حتی زمانی که کابوس می بیند، رویای او در حال تصویر کردن احساسات است. خواب دیدن هم کوششی جهت کامل کردن احساسات نا کامل روز قبل و یا گذشته های دور است بنابراین با تغییر احساسات روزانه خود، رویاهایتان را متحول کنید.

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net