نباید تربیت را کاری سهل وآسان پنداشت و به تصوّر وگمان بعضی ها با فراهم نمودن امور رفاهی وجسمی فرزندانمان به تنهائی نخواهیم توانست زمینه های شکوفائی ورشد همه جانبه ی آنان را فراهم سازیم بلکه باید آن را وظیفه ای خطیر دانست وبرای رسیدن به هدف مطلوب نسبت به آشنا شدن اصول وشیوه های صحیح تربیتی ازهیچ کوششی دریغ نورزید .

بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه دربرخوردهای نامناسب وعدم آگاهی ازویژ گیهای نوجوانان توسط والدین و مربیان دارد . تجربه نشان می دهد دربیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ای آگاه و مربی شایسته ای دسترسی دارند از زندگی سالم و موفّقی برخوردارند . لذا در اینجا به منظور آگاهی بیشتر والدین به خصوصیات دوره نوجوانی و شیوه های برخورد صحیح با او به یکی از ویژه گیهای دوران نوجوانی اشاره می شود.

بلـوغ تولّـدی دیگـر :      

اصولا . دراین دوره ازیک سو انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی می کشند و تعادل روحی و روانی او را به هم می زنند واز سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی دردآوری روبرو می سازند و او دائما دچار ابهام و سردرگمی است و نسبت به آینده خود نگران . به همین دلائل نقش حساس والدین و مربیان در هدایت و تربیت نوجوان بسیارسنکین و مشکل است و سهل انگاری در انجام وظایف گناهی نابخشودنی .

 

راه حل و برخورد صحیح با مشکلات دوره بلـوغ

1. بزرگترین حامی و پناهگاه دراین دوران بحرانی خانواده است. اگر والدین نتوانند این وظیفه خود را به درستی انجام دهند به احتمال زیاد فرزندان از حوزه جاذبه ی خانواده خارج شده ودر معرض جذب عوامل محیطی قرار می گیرند وچه بسا به سادگی راه انحراف درپیش گیرند .

2. لازم است بکوشیم شرایطی را که فرزندان ما در آن قرار دارند به درستی درک کنیم و آن را با شرایطی که روزگاری خود در آن زندگی می کردیم مقایسه نکنیم .

3. باور کردن این نکته که نوجوان دیگر کودک نیست و زمان وابستگی و اطاعت دوران کودکی سپری شده است و برای برقراری ارتباط با آنها باید از شیوه های متناسب با این دوران استفاده کرد و بدانیم که اصلی ترین و مهم ترین مساله برقراری همین رابطه است .

4. باید بتوانیم رابطه ای صمیمانه با فرزندان خود داشته باشیم . برخوردهای تحکمّ آمیز و امرونهی های لجاجت برانگیز و رفتارهای تحقیرآمیز ، روابط صمیمانه ی میان والدین و فرزندان را مختل می کند . ازطرفی گفتگو کردن ، بهادادن به رای نظر آنها و با آنها به گردش رفتن و ... به برقراری روابط دوستانه کمک می کند.

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر، در اجرای برخورد با نوجوانان این مسایل مد نظر می باشد

1. هدایت پذیری نوجوانان به عنوان نیرویی لایق.                 

2. استعدادهای بالقوه نوجوانان(زمینه آمادگی وخود سازی)

3. نادانی وناپختگی نوجوانان.( داشتن نیاز به هدایت وراهنمایی " زیرا تصمیمات آنها بر مبنای احساسات وتمایلات درونی است تا بر اساس تفکر وتعقل)

4. دارای دلی رقیق وبا فضیلت.              

5. روحی مالامال از عشق،آرزو و امید.         

6. دارای قدرت و قوّت خستگی ناپذیر.

7. پرتلاش ، پرهیجان و سرشار از احساسات.   

8. دارای شور و نشاط فراوان برای امور مختلف و احساس بی نیازی و تعلق خاطر.

9. الگو پذیری نوجوانان و اینکه دنبال کسب شخصیتند.

برخی از مردم تصور می کنند که نوجوانان دمدمی مزاج، افراط گرا، بی بند و بار، پیرو مد و یا شورشی هستند در حالی که تمام این خصائص بخشی از بحران بلوغ محسوب می شود. در واقع نوجوان در این دوران بطور دائمی در حال تغییر و تکامل است از همین روست که ممکن است دیدگاه های متفاوت و متعارض در هر دوران نسبت به موضوعات یکسان از خود نشان دهند و یا حالات روانی متفاوتی داشته باشند، گاهی بسیار پر شر و شور و گاهی آرام و درونگرا.

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : tebyan.net