یادداشت برداری یکی از شیوه های مفید برای فهم و درک بهتر دروس است . این کار در هنگام تدریس معلم باعث می شود تا تمرکز دانش اموزان بر روی موضوع درسی افزایش یافته و انرژی بیشتری را برای سوق دادن توجه به مدرس و معلم صرف کنند. اما مشاوران تحصیلی توصیه می کنند تا علاوه بر این فعالیت در کلاس، عملکرد اضافه تری هم مبنی بر مرور و ویرایش یادداشت ها داشته باشیم . حتما سئوال می کنید چرا ؟ در سطور زیر دلایل این کار را ذکر می کنیم اما پیش از آنها نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید.

 آماده شدن قبل از کلاس درس

این موضوع که قبل از ورود به کلاس درس و شنیدن سخنرانی استاد، خود را برای یادداشت برداری آماده کنیم، به همان اندازه اهمیت دارد که یادداشت نویسی دقیق، مهم است; زیرا این آمادگی، تاثیر مستقیمی بر شنیدن سخنرانی و یادداشت نویسی دارد. مرحله آماده شدن برای یادداشت نویسی در کلاس های درس را می توان با زمانی که خودمان را برای گذراندن تعطیلات سالانه آماده می کنیم، مقایسه کنیم. همان طور که برای گذراندن تعطیلات خود برنامه ریزی می کنیم، باید قبل از ورود به یک کنفرانس یا کلاس درس هم فکر و ذهن خود را آماده و مهیا سازیم. برای این کار، باید ابتدا به کتاب ها و جزوه های درسی، نظری اجمالی افکنده، تکالیف و تمرین های داده شده توسط استاد را انجام دهیم; سپس یادداشت هایی را که از درس قبل نوشته ایم، مرور کنیم. مرور مطالب درس های قبل، باعث می شود تا اطلاعات درسی جدید را آسان تر یاد بگیرید.نکته دیگری که در بحث آمادگی قبل از ورود به کلاس درس مهم است، این است که شما باید سعی کنید تا موضوع سخنرانی استاد را بدانید و بدین طریق، ذهنتان را نسبت به پذیرش موضوع مورد نظر، آماده سازید; زیرا در این صورت، شما دقیقا متوجه می شوید که استاد، چه موقع از موضوع خارج شده است و به قول معروف، خاکی می رود!

خودتان تصمیم بگیرید که چه موقع مطلبی را بنویسید

هر صفحه را طوری بنویسید که با یک نگاه، مفاهیم و نظرات اصلی مشخص باشند. از ماژیک های رنگی، شبرنگ ها، کادرها و طرح های مختلف و هر روشی که می دانید، استفاده کنید تا نکات مهم، برجسته تر به نظر برسند. 

نکات مهم را برجسته تر بنویسید

هر صفحه را طوری بنویسید که با یک نگاه، مفاهیم و نظرات اصلی مشخص باشند. از ماژیک های رنگی، شبرنگ ها، کادرها و طرح های مختلف و هر روشی که می دانید، استفاده کنید تا نکات مهم، برجسته تر به نظر برسند. به نکاتی که به وسیله آهنگ صدا، حالات صورت و تکرار مطلب، مورد تاکید قرار می گیرند، توجه کنید. کاری کنید که یادداشت شما، تمامی چنین تاکیدهایی را منعکس کند.

یادداشت ها را با عجله ننویسید

یادداشت خوب، باید "خوانا" و "دقیق" باشد. هرگز با عجله ننویسید تا بعد خودتان هم نتوانید آن نوشته را بخوانید. کسانی که تصور می کنند جزئیات مربوط به توضیح مطلب اصلی درس را باید به تفصیل یادداشت کرد، مجبورند با عجله بنویسند. بعضی دیگر چنان سریع مشغول نوشتن می شوند که یادداشت آنها، نه تنها بدخط و ناخوانا می شود، بلکه از بس حواسشان به نوشتن معطوف است، از درس و بحث کلاس، هیچ نمی فهمند و در نتیجه، از مرور کردن آن یادداشت، به فرض خوانا بودن نیز چیزی دستگیرشان نمی شود. دقت و صحت یادداشت های خود را با مطالعه و مقایسه یادداشت های همکلاسان بسنجید. اگر درباره بعضی از نکات، تردید کردید و یا از درک درست آنها اطمینان نداشتید، با استاد، مشورت کنید.

1-   دلایل خوبی برای سازماندهی و بازنگری هر چه سریعتر یادداشتهایتان پس از سخنرانی وجود دارد:

الف) تا زمانی که موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و آماده است, می توانید از مثالها و حقایقی که در حافظه شما از درس به جای مانده و فرصت نوشتن آنها را در حین سخنرانی نداشته اید, برای تکمیل یادداشتهایتان استفاده کنید.

علاوه بر این شما می توانید قسمتهایی از درس را که برایتان مبهم باقی مانده است باز یابی کرده و از استاد, یک همکاسی, از متن کتاب درسی و یا از طریق سایر منابع برای کسب اطلاع بیشتر , برای رفع ابهام کمک بگیرید.

ب) مرور بلافاصله مطالب, نتیجه بهتری نسبت به مرور پس از مدت طولانی تر به بار خواهد آورد. اگر دانشجویی در مدت 24 ساعت و یا قبل از جلسه درسی بعدی مطالب را مرور کند از میزان محفوظات او کاسته و بر میزان فراگیری او بیشتر از مرور مطالب افزوده می شود.

تازمانی که موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و آماده است, می توانید از مثالها و حقایقی که در حافظه شما از درس به جای مانده و فرصت نوشتن آنها را در حین سخنرانی نداشته اید, برای تکمیل یادداشتهایتان استفاده کنید.

د) از کلید واژگان و خلاصه استفاده کنید .

 2-   روش حاشیه نویسی در کنار یادداشتهایتان, بر دوباره نویسی ارجحیت دارد.

پیشنهاد های زیر می تواند در زمینه حاشیه نویسی در کنار یادداشتهایتان مفید باشد:

الف) در زیر جملات کلیدی و مفاهیم مهم خط بکشید.

ب) از درج ستاره (*) و علایم راهنما برای نشان دادن مطالب مهم بهره بگیرید.

ج) از حاشیه های دفترتان یا از صفحات خالی برای هماهنگ کردن یادداشتها با متن کتاب درسی استفاده کنید. برای تطبیق یادداشتها با متن کتاب درسی, شماره صفحه متن مربوط در کتاب را در کنار یادداشتهایتان بنویسید.

-  یک طرف حاشیه یادداشتهایتان را برای نوشتن واژه های کلیدی مانند اسامی مهم , فرمولها, تاریخ ها و مفاهیم اختصاص دهید. این کار شما را وادار به پیش بینی پرسش های عینی می کند وحقایقی به دست می دهد که شما برای تهیه مقاله بدان نیاز دارید.

- از طرف دیگر می توانید از حاشیه یادداشتهایتان برای نوشتن خلاصه های کوتاه از عناوین موجود در آن صفحه, مرتبط کردن محتویات هر صفحه با کل درس جلسه فعلی یا جلسه قبل بهره بگیرید. تهیه چنین یادداشتهایی نه تنها در یادگیری مطالب به شما کمک می کند , بلکه شما را برای نوعی از تفکر مورد نیاز در امتحانات تشریحی و نیز امتحانات موسوم به "عینی" آماده می سازد.                                      

                                 

ترجمه: قیامی – همدردی

سارا محقق - ابتکار نیوز

گروه خانواده ایرانی تبیان

        تنظیم و فرآوری :کهتری 

مقالات مرتبط

روش های تقویت تمرکز حواس و جلوگیری از حواس پرتی

مطالعه مفید چگونه حاصل می‌‌شود؟

فوت کوزه گری مطالعه

لطفا ایستاده تخیل کنید

اینگونه درس بخوانید!                                           

منبع : tebyan.net