عوامل مؤثر خشونت در نوجوانان ،ناشی از خشونتی است که در دوران کودکی در تلویزیون و فیلم‌ها نگاه کرده اند ،و  نوع خاصی از موسیقی که گوش می‌دهند، و با کاربرد نامحدود و کنترل نشده ی اینترنت و بازیهای ویدئویی و بازیهای Coin-Up خشونت آمیز بدان مبتلا می گردند.

گزارش جدیدی مبتنی بر 30 سال تحقیق و بررسی به عمل آمده از چهار سازمان بهداشت ملی آمریکا (انجمن پزشکی آمریکا، آکادمی طب کودکان آمریکا، انجمن روانپزشکی آمریکا و آکادمی روانپزشکی کودک و نوجوان آمریکا) ،اظهار می‌دارد که ارتباط مستقیمی میان خشونت در رسانه ها و خشونت در کودکان وجود دارد.

این در حالی است که هر روز شاهد این موضوع هستیم که بازیهای اینترنتی خشونت آمیز به عنوان شکلی از رسانه‌های جمعی الکترونیکی و نفوذ و تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان بیشتر می شود .

کودکان و نوجوانانی که از نظر علمی درسطح پایین‌تری قرار داشته، و نیز ازمهارتهای اجتماعی توسعه یافته‌ برخوردار نبوده و در تخیل خود خشونت را تجسم می‌نمایند، به نشان دادن و بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

پژوهشگران بر این باورند که کامپیوترها و بازیهای کامپیوتری درحال حاضر به بخشی از نسل جدیدی از این نوع بدل گشته است که درحال رشد و ترقی می‌باشد. اگرچه ممکن است این مقوله حقیقت داشته باشد، آنچه که نگران کننده است این است که کودکان زندگی‌ خود را از دست داده و رو به زوال و افول می گذارند.

این مرگ در واقعیت به حقیقت نمی‌پیوندد و مربوط به درد فیزیکی که بتوان آنرا تحمل نمود، نمی‌شود. بلکه بنا به نظرکارشناسان این نوع مرگها،مرگهای الکترونیکی می باشد که بطور غیرواقعی برصفحات نمایشگرهای کامپیوترهای خانگی به وقوع می‌پیوندد.

براساس نظریه آموزش اجتماعی، کودکان ممکن است اعمال تهاجمی و پرخاشگرانه را همانگونه که در رسانه‌های الکترونیکی مشاهده می‌نمایند، تقلید نمایند.

شایان ذکر است که کودکان ممکن است فراگیرند که خشونت روش مفید و کارآمدی برای حل مشکلات شخصی است.

در محیط‌های ویژه آزمایشگاهی محققان دریافتند که کودکان می‌توانند به منظور انجام اعمال خشونت آمیزتر تشویق و ترغیب شوند که در نتیجه قرار گرفتن در معرض رفتار خشونت آمیز در فیلم یا تلویزیون می باشد.

گفتنی است رابطه میان مشاهده خشونت کودکان و نوجوانان در بازیهای خشن اینترنتی و فیلم های خشن و خشونت در  کودکان و نوجوانان اثبات شده است و این موضوع باعث وابستگی و تعلق آنها را به تلویزیون افزایش می دهد. از طرفی کودکانی که از نظر علمی درسطح پایین‌تری قرار داشته، و نیز ازمهارتهای اجتماعی توسعه یافته‌ برخوردار نبوده و در تخیل خود خشونت را تجسم می‌نمایند، به نشان دادن و بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

تنظیم برای تبیان: کهتری

شما می توانید در فروشگاه اینترنتی تبیان با مجموعه نرم افزار های سرگرم  کننده  آشنا شوید . مشروط بر آنکه از آنها در حد تعادل  و بهینه استفاده نمایید.

مقالات مرتبط

جانشین ناخوشایند پدر

ماهواره ،همراه جدید کودکان!؟

کمرویى کودکان و اعتیاد اینترنتى

آنفولانزای اینترنتی

گشت و گذارهای اینترنتی

دیدن عکس های نامناسب درنوجوانی

منبع : tebyan.net