به عقیده روان‌کاوان، آغاز حیات جنسی کودکان، بلوغ نیست، بلکه کودکی است. لذا  می‌توان مشاهده کرد، که خودارضایی در برخی از کودکان حتی از سال‌های شیرخوارگی به صورت ناخودآگاه و بازی با خود وجود دارد و این مرحله‌ای از این گونه حیات و رشد جنسی است.

آیا خودارضایی ضرر دارد؟

در این‌باره دانشمندان و محققان، از دو دید بدان می‌نگرند. عده‌ای آن را امری بسیار عادی تلقی می‌کنند و عده‌ای دیگر از محققان و دانشمندان آن را یکی ا ز بزرگ‌ترین بیماری‌های جسمی و روحی به حساب می‌آورند و برای درمان آن توصیه‌های بسیار جدی دارند و ما در این میان نظریه‌هایی را که با مکتب و دین و فرهنگ ما همساز است و از لحاظ علمی و تحقیقی درست‌تر می‌نماید، انتخاب کرده و دلائلمان را همراه آن می‌کنیم:

اقدام به این نوع عملکرد و بروز عادت در این زمینه بیماری‌هایی را به وجود می آورد که نشان می‌دهد  ادعای بی ضرربودن هیچ‌گونه جایگاهی ندارد .مردم باید این خطرات خانمان‌سوز را بشناسند و با سد آهنین ایمان به خدا و عزت نفس، در برابر این تیرهای مسموم شیطانی عکس‌العمل نشان دهند و آن را نکوهش کنند.

 خودارضایی یکی از خطرناک‌ترین کارها بر ‌شمرده می شود

 این عمل آثار سویی بر جسم و روان نوجوان می‌گذارد .«کانت» معتقد است هیچ چیز به اندازه کام گرفتن از خود، ذهن و جسم را ضعیف نمی‌کند. و این نوع شهوت‌رانی به کلی با طبیعت آدمی مغایر است ... باید این موضوع را با همه زشتی‌اش پیش روی جوان قرار داده و بگوییم که به این طریق از تولید مثل خواهد افتاد. و یادآور شویم که این عادت زشت بیش از هر چیز دیگر قدرت جسمی‌اش را تباه خواهد کرد؛ با این کار سبب پیری زودرس خویش شده و عقلش واقعاً ضعیف خواهد شد.

احساس گناه و  شرم کردن و در خود فرو رفتن و خود را پی در پی سرزنش کردن ، انزوا و شرم افراطی، گریبان‌گیر مبتلایان می‌شود و باعث می‌شود فرد از دیگران بریده، با اجتماع قطع رابطه نماید.

«موریس دبس» می‌گوید: این کار، جوان را بسیار خسته می‌کند و باعث می‌شود طبع حساس وی وسواس و تردید عجیبی پیدا کند؛ به طوری که همواره خجل و شرمسار باشد.«سیلوانوس استال» معتقد است: این کار باعث آشفتگی و شوریدگی حال می‌شود و اگر تکرار گردد،‌نتایج محنت‌انگیزی را در پی خواهد داشت. خودارضایی هوش را ناتوان، خلق و خوی را بد و پست می‌کند و نیروهای پیکر را نابود می‌سازد و نه تنها گناه به خدا هست؛ بلکه باید آن را بی‌حرمتی به آنچه در عالم بشریّت پاک و نیک است، به شمار آورد. و این کار زشت اگر به درازا انجامد، برای بدبختی که بدان دست یازد همه راه‌های به دست آوردن خوشبختی را تباه و ویران می‌سازد.

«کنیزی» یکی دیگر از محققان که سالیان دراز به تحقیق درباره مسایل جنسی پرداخته، می‌نویسد: مشکل است تصور کرد چیزی بهتر از این عمل بتواند به طور مدام به شخصیت فرد لطمه بزند، در مورد زنان مبتلا می‌نویسد: نصف آن‌ها به ناراحتی های  روانی

منبع : tebyan.net