چگونه درست خلاصه برداری کنیم؟

چرا اکثر شما برای امتحانات فشرده مشکل دارید؟ چرا وقتی فاصله زمانی بین امتحانات کم باشد شما دانش آموزان به کمبود وقت اعتراض می کنید؟ چرا در مسافرت ها و... حاضر نیستید کتاب ها، جزوات، درسنامه ها و دفتر تمرینات و کتاب خود را با آن حجl بالا در چمدان خود بگذارید و همین طوری هم که شده یک مرور انجام دهید و از وقت خود استفاده درستی کنید؟ .... چرا وقتی به حجم صفحات جزوه، درس نامه و دفتر خود می نگرید از مرور و به حافظه بردن فرمول ها منصرف می شوید؟ ... چگونه در روزهای نزدیک به امتحانات جامع (به ویژه کنکور) این همه کتاب درسی، جزوه ها و تست ها را مرور می کنید؟ ... از همه مهم تر چگونه، هنگام تدریس دبیر که دارید گوش می کنید و جزوه می نویسید نمی توانید آن تمرکز لازم را در یادگیری داشته باشید؟ چه موقع می توانید اطلاعات و بانک مطالب درسی خود را چک کنید که کامل است و یا نواقصی دارد؟ و...

اگر می خواهید بر تمام این مشکلات غلبه کنید لازم است که فنون خلاصه برداری را بیاموزید. در باب فواید خلاصه برداری می توان این نکات را برشمرد: افزایش تمرکز و دقت، مرور آسان و بیشتر، ارتقاء یادگیری، افزایش قدرت حافظه، کاهش حجم منابع مطالعاتی و چکیده کردن مطالب چندین

منبع : tebyan.net