زیاده روى در تجمل

توجه به خودآرایى بیش از اندازه مى تواند منشاء بیمارى وسواس شود و رفته رفته مایه اختلالات روحى گردد. توجه بیش از اندازه به خودآرایى ، براى جلب توجه دیگران ، ممکن است باعث پیدایش خوى ناپسند ریاکارى و خودپرستى شود و آدمى را منفور و مردود جامعه نماید. توجه بیش از اندازه به خودآرایى مى تواند شخص را از فعالیت هاى ثمربخش زندگى باز دارد و عمر عزیز، که سرمایه سعادت بشر است، در راه هاى غیرمفید و احیانا مضر مصروف مى گردد.

جمال معنوى و اخلاقى

نکته مهمى که لازم است اذهان همه مردم ، به خصوص جوانان به آن معطوف گردد این است که در نظر اولیاى گرامى اسلام ، زیبایى بشر منحصر به جمال طبیعى و تجمل مصنوعى نیست ، بلکه جمال معنوى و اخلاقى نیز یکى از مهم ترین ارکان اساسى زیبایى بشر است. به عبارت دیگر، زیبایى جامع و کامل براى انسان عبارت از این است که سیماى جسم و جان و شکل صورت و معنى، هر دو زیبا و جمیل باشند.

جمال طبیعى و تجمل مصنوعى ظاهر مردم را زیبا مى کند، ولى جمال علم و اخلاق که عالى ترین زینت و درخشان ترین زیور اختصاصى انسان است، به آدمى زیبایى روحانى و جمال معنوى عطا مى نماید.

گرچه جمال و تجمل ظاهرى آدمى را محبوب و دلخواه مردم مى کند، ولى بهترین جمالى که شایسته مقام بشر است و به انسان کمال حقیقى و عزت واقعى مى بخشد، جمال علم و اخلاق و زیبایى صفات حمیده و سجایاى انسانى است.

(قال على علیه السلام : میزة الرجل عقله و جماله مروته).

زیبایى علم و اخلاق

على علیه السلام فرموده است : امتیاز مرد به عقل او و جمال و زیبایى اش به مردانگى و فضایل اخلاقى اوست .

(و عنه علیه السلام : العلم جمال لایخفى و نسب لایجفى) .

و نیز فرموده است: زیور دانش براى انسان، جمالى است که پوشانده نمى شود و نسبى است که مورد جفا قرار نمى گیرد.

(قال ابو محمد العسکرى (ع ) حسن الصورة جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن) .

امام عسکرى علیه السلام فرموده است : زیبایى صورت، جمال ظاهرى انسان است و زیبایى عقل و فکر، جمال باطنى اوست.

در روایات اسلامى و همچنین در مضامین ادعیه وارده ، مکرر کلمه جمال درباره ذات مقدس حق به کار رفته و اولیاى گرامى اسلام خداوند را با صفت جمال یاد کرده اند.

امام صادق علیه السلام از جد گرامى اش على علیه ماالسلام روایت کرده است که فرمود: خداوند جمیل است و جمال و زیبایى را دوست دارد، و همچنین دوست دارد که اثر نعمت هاى خود را در مردم مشاهده فرماید.

میل جوان به جمال روحانى

خوشبختانه، در دوران شباب، میل به جمال روحانى و سجایاى اخلاقى، خود به خود در باطن جوانان بیدار مى گردد و علاقه به زیبایى معنوى، مانند عشق به خودآرایى و تجمل ظاهرى، در ضمیرشان شکفته مى شود. به عبارت دیگر، جوانان به طور طبیعى مایل به فتوت و جوانمردى هستند، و به فضایل اخلاقى و صفات ممتازه انسانى علاقه دارند.

جوانان فطرتا شیفته راستگویى، درستکارى، وفاى به عهد، اداى امانت، عزت نفس، خدمت به مردم، فداکارى و صفاتى نظایر اینها هستند و از دروغگویى، نادرستى، عهدشکنى و خیانت متنفرند، و از مشاهده رفتار و گفتار نادرست دیگران برافروخته و خشمگین مى کردند.

پرورش سجایاى اخلاقى

مربیان لایق باید از این سرمایه طبیعى استفاده کنند و خواهش فطرى سجایاى اخلاقى را در ضمیر جوانان پرورش دهند. مربیان باید میل به خلقیات پاک انسانى را، که مایه جمال روحانى و زیبایى معنوى است ، در نسل جوان تقویت نمایند و آنان را مردانى شایسته و لایق بار آورند.

ایده آل اخلاقى با ایده آل جمال پسندى جوان بستگى دارد. هر مربى و معلمى که از نداى ارزشهاى اخلاقى غافل بماند و از این قدرت استفاده نکند، مقصر و بدبخت است .

ارزش هاى اخلاقى جوانان ، با نوع ارزش هاى سنین کمال متفاوت اند. تعاون و همکارى ، به نظر آنان ، همچون فداکارى است. نیکى مفهوم ترحم را دارد. بردبارى که در دوران جوانى بسیار مشکل است، صورت یک جوانمردى قهرمانى را پیدا مى کند.

صفاى باطن جوان

ارزش هاى دیگرى وجود دارد که جوانان آنها را ترجیح دهند. مثلا شرافت، کفایت و لیاقت شخص، دوستى و صمیمیت قاطع، مانند قهرمانان افسانه اى شجاعت تا درجه اى که به فداکارى در راه هدفى که انسان دوست دارد منجر شود. تمام این صفات، جوان را براى شکفتگى کامل امکانات فردى آماده مى سازند.

اولیاى گرامى اسلام، در قرون گذشته، ضمن بیانات خود، به روح پاک جوانان و تمایل فطرى آنان، به اصول اخلاقى و انسانى تکیه کرده و بهره بردارى از آن سرمایه بزرگ را در راه تربیت صحیح نسل جوان، به مربیان خاطرنشان نموده اند.

مردى به نام ابى جعفر احول، از دوستان امام صادق علیه السلام، مدتى به تبلیغ مذهب تشیع و نشر تعالیم اهل بیت علیه السلام اشتغال داشت. روزى شرفیاب محضر آن حضرت شد.

امام علیه السلام از او سئوال کرد: مردم بصره را در قبول روش اهل بیت و سرعت پذیرش آیین تشیع چگونه یافتى ؟

عرض کرد: مردم قلیلى تعالیم اهل بیت را پذیرفتند.

امام علیه السلام فرمود: توجه تبلیغى خود را به نسل جوان معطوف دار و نیروى خویش را در راه هدایت آنان به کارانداز، زیرا جوانان زودتر حق را پذیرند و سریع تر به هر خیر و صلاحى مى گرایند.

کتاب جوان از نظر عقل و احساسات - محمد تقی فلسفی

گروه خانواده و زندگی سایت تبیان

مقالات مرتبط:

آراسته باش بدون آرایش

زیباترین بانوی هستی

آیا با حجاب اجباری موافقید؟

بد حجابی با رضایت همسر!

منبع : tebyan.net