سن اعتیاد در ایران پایین آمده است

فرهاد اقطاری در کارگاه آموزش راهکارهای پیشگیری از اعتیاد  اظهار داشت: در ایران بیش از 2 میلیون معتاد وجود دارد که هزار و 200 نفر معتاد واقعی و 800 هزار نفر به صورت تفننی مصرف می‌‌کنند.

وی افزود: این آمار جدا از موارد استفاده از سیگار، قلیان و دیگر مواد است که اکثرا در سن 25 تا 39 سال مصرف می‌شود.یکی از عوامل شایع در امر اعتیاد شرایط محیطی و روابط اجتماعی است.

خانواده ‌هایی که قبل از بلوغ فرزندان آموزش دیده باشند، می‌توان امیدوار بود که آسیب‌های اجتماعی در آن خانواده کمتر رخ می‌دهد.

مدیرکل دفتر پیشگیری بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: محیط خانواده در این امر تاثیر به سزایی دارد ، در خانواده ‌هایی که قبل از بلوغ فرزندان آموزش دیده باشند، می‌توان امیدوار بود که آسیب‌های اجتماعی در آن خانواده کمتر رخ می‌دهد.

اقطاری با اشاره به اینکه سن اعتیاد در کشور پایین آمده است، گفت: البته وفور مواد مخدر، نبود اشتغال و بالا رفتن تجمل گرایی و ... در جامعه بر پایین آمدن سن اعتیاد تاثیر دارد.دوران بلوغ دوران حساسی است و همزمان با ایجاد تغییرات جسمی و جنسی در بچه‌ها، تغییرات روحی و روانی و افسردگی نیز ایجاد می‌شود.والدین باید در عین آزاد گذاشتن فرزندان مراقبت را نیز به عمل آورند.

وی تصریح کرد: رفتار والدین نباید به گونه‌ای باشد که بچه‌ها پرتوقع پرورش یابند، رفتار فرزندان متاثر از والدینشان است.بچه‌ها اعمال و رفتار ما را ثبت و ضبط می‌کنند، رفتار در خانه، حرف زدن، طرز لباس پوشیدن و... تاثیر به سزایی در پرورش فرزندان دارد.آمار نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که رفتار نامناسب وجود دارد ، میزان آسیب‌های اجتماعی نیز بیشتر است.

مدیرکل دفتر پیشگیری بهزیستی کشور با بیان اینکه الگو در خانواده بسیار مهم است، اظهار داشت: سعی کنیم از محیط بیرون برای فرزندانمان الگو مشخص نکینم، الگو باید ثابت باشد.شخصیت افراد با یکدیگر متفاوت است، اگر با همه افراد به یک شکل برخورد شود، دچار مشکل می‌شویم، بسیاری از تضادها میان فرزندان و والدین اختلال به وجود می‌آورد.

منبع : tebyan.net