آسیب‏های اجتماعی، از عوامل  تهدید کننده‏ی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه هستند که شکل‏های‏ مختلفی دارند. در جامعه‏ی امروز، اعتیاد به مواد مخدر از مهم‏ترین آسیب‏هاست که می‏بایست به پیش‏گیری از آن، اقدام نموده و راه کارهای مناسب را به کار گرفت. از جمله عوامل بسیار موثر در این زمینه، تقویت معنویت در نوجوانان و جوانان به عنوان سپری محافظ برای جلوگیری از خزان تلخ آینده‏سازان کشور است. امروزه مواد مخدر به راحتی قابل دسترسی است و مدت زمان دسترسی به آن نیز کاهش یافته است. سن مصرف کنندگان، روز به روز کاهش می‏یابد، به‏طوری که در حال حاضر گفته می‏شود که برخی از نوجوانان از سن 15 سال به بالا درگیر این پدیده‏ی زیان‏بار می شوند.

امروزه مواد مخدر به راحتی قابل دسترسی است و مدت زمان دسترسی به آن نیز کاهش یافته است

دوران نوجوانی، دوران بروز و ظهور احساسات است. در موارد بسیاری، احساس‏های نوجوانان بر منطق‏شان غلبه می‏کند. به‏طور طبیعی،نوجوان، کم‏تجربه‏است و برای کنترل احساس‏ها، هم‏چنین بهره‏گیری مناسب از آن و هدایت صحیح، به فضاسازی مناسب و هدایت‏گری مطلوب نیاز دارد.

از آنجایی که مساله‏ی اعتیاد و گرایش روزافزون مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به استفاده از مواد مخدر به عنوان یکی از مهم‏ترین آسیب‏های اجتماعی مطرح است و این موضوع، معضلی حساس برای خانواده‏ها، مسوولان و مردم می‏باشد، لزوم به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه توسط خانواده‏ها و نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‏ها و رسانه‏ها، بیش از پیش احساس می‏شود. پیش‏گیری به عنوان آسان‏ترین و کم‏خرج‏ترین راه باید مورد توجه مسوولان و برنامه‏ریزان باشد.

به اعتقاد بسیاری از متخصصان، آموزش مهارت‏های اجتماعی مانند آموزش حل مساله، تقویت قدرت «نه» گفتن، آموزش پرهیز از دوستی با افرادی که رفتارهای پرخطر دارند،آموزش آسیبهای ناشی از مصرف مواد(حتی برای یک مرتبه)، نقش بسیار مهم و اساسی در پیش‏گیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد دارد. بی‏تردید، آموزش این مهارت‏ها با بهره‏گیری از مبانی و آموزه‏های معنوی، بسیار عمیق و ریشه‏دار بوده و اعتماد به نفس نوجوانان را به درستی ارتقا می‏بخشد. وقتی قشر تاثیر‏پذیر و حساس جامعه، با قدرت درک و تشخیص بالا و اعتماد به نفسی که به دلیل آگاهی از مسائل معنوی و اجتماعی ایجاد شده، در معرض آسیب قرار گیرد، به درستی می ‏تواند با آن مقابله کرده و در دام نیفتد، لذا خودشناسی و خودسازی، از جمله دستاوردهای آگاهی دقیق و صحیح از مبانی معنوی است که به واسطه‏ی آموزش صحیح در مدارس ایجاد می‏شود. نوجوانی که به این مرحله رسیده باشد، برای خود، چنان ارزشی قائل است که هرگز حاضر نمی‏شود آسیبی به خود وارد کند. به همین دلیل در حفظ خود از خطرهایی که او را تهدید می‏کنند، کوشا و هوشیار خواهد بود.

خودشناسی و خودسازی از جمله دستاوردهای آگاهی دقیق و صحیح از مبانی معنوی است که به واسطه‏ی آموزش صحیح در مدارس ایجاد می‏شود

داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس  تعلق داشتن به

منبع : tebyan.net