در مطالب پیشین و مرتبط بااین مقاله بیان کردیم که نیاز جنسی حساس ترین نیاز است و برای ارضای آن ضرورت دارد که صحیح ترین روش را برگزینیم و سپس گفتیم که برای هدایت درست غرایز لازم است نکاتی را رعایت کنیم که از آن جمله کنترل نگاه و یاد خدا را مورد اشاره قرار دادیم. در ادامه بخوانید.

درمورد ارضاء غریزه جنسی ،وعده خدا را باور کنید :

 کم پیش می آید که خداوند بخواهد ضمانت چیزی را بر عهده بگیرد و وقتی هم چیزی را ضامن شود به نیکویی تمام آن را برآورده می کند .« ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله » « آنهایی که امکانی برای ازدواج نمی یابند عفت پیشه کنند تا اینکه خداوند از فضل خویش آنها را بی نیاز کند» این ضمانت مسبوق به حفظ عفت می شود و اگر کسی عفتی پیشه کرد وخود را نگه داشت و برشهوتش وهوی وهوسهایش غلبه کرد خود راشایسته این مقام رسانیده که خداوند متکفل ازدواج اوگردد وخوشا به حال آنهایی که وعده خدا را از دروغ و فریب آنهایی که می خواهند به دامشان بیندازند راست تر پنداشتند و بخاطر او حرمت همه چیز را نگه داشتند

ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله » « آنهایی که امکانی برای ازدواج نمی یابند عفت پیشه کنند تا اینکه خداوند از فضل خویش آنها را بی نیاز کند."سوره نور -33"

می خواهم داستانی رابرایتان بگویم که مضمونش اینگونه است :

روزی حضرت علی(علیه السلام) بخاطرانجام کاری ، افسار اسبشان را به مردی سپردند وفرمودند که اسب را نگه دار تا برگردم . دراین بین، جهالت وحماقت برآن مرد غلبه کرد و افسار را از سر و گردن اسب بازکرد و آنرا دزدید ،وقتی حضرت علی (علیه السلام) برگشتند و اسب را بی افسار و بدون آن مرد دیدند فرمودند : چقدرعجله کرد این مرد ، اگرکمی صبرمی کرد روزی اش ازطریق حلال می رسید .سپس حضرت دو درهم ازجیبشان درآورند و گفتند : من نیت کرده بودم که این دو درهم را به آن مرد بخاطر نگهداری  اسب بپردازم . حضرت سپس همان دو درهم را به یکی ازیارانش داد و گفت : برو به بازار و افساری برای اسب تهیه کن ،آن مردهم به بازار رفت و همان افسار را از همان مرد دزدید که او را نمی شناخت ، به قیمت دودرهم خرید . برخی ها درزندگی اینگونه اند ، کمی صبرنمی کنند تا روزی شان ازطریق حلال برسد و می خواهند آنرا حرام کنند . همسرنیزیکی از روزیهای انسان است .

خواهرم وبرادرم ،آیا نمی دانید و یا قبول ندارید که همین بی حجابیها وبی حیائیها ، همین جلوه گریها وپرده دریها وهمین ارتباطهای هوس گونه بین دخترها و پسرها که همه اینها ناشی ازجهالت و حماقت و یا فریب و سادگی انسان است حتی اگر هیچ تاثیرمنفی دیگری نداشته باشد – که سراسر خسران وعیب وایراد است – حداقلش این است که همه آنچه را که می توانید ازطریق حلال بدست آورید را حرامش می کنید. وشما دیریا زود ازدواج خواهید کرد . آیا می خواهید با کوله باری ازافکار و خاطرات منفی ازآن همه ارتباطها و بی حرمتی ها زندگی راشروع کنید و با پنهان کاری آن خاطرات و با یک وجدان معذب زندگی را ادامه دهید، آیا نمی خواهید پاک وطیب وطاهر و با یک فکرآرام در کنار همسرتان قرار گیرید : بطوریکه هیچ خاطره ای شما را به هراس نیندازد.

همین لحظه کمی تامل کنید . اگرخوب نگاه کنید ، درپشت چهره به ظاهر خندان وگشاده روی همه کسانی که می خواهند شما را به سمت خود بکشانند و فریبتان دهند و عفت و پاکی تان را بربایند ، گرگ صفاتی راخواهید دید که کارشان خفه کردن است و به سراغ شکارهای دیگر رفتن . وبازکمی هم در وعده خدا تامل کنید و در پس این امر الهی آن عطوفت و نگرانی و رحمت الهی را ببینید که چگونه دل می سوزاند و به جهت حفظ بندگانش ،وعده حتمی می دهد که اگر خود را نگه دارند آنچنان لذت حلال وشیرینی را درکامشان بریزم که ازآن سرمست شوند .

                                  " فاین تذهبون(تکویر/26)"  

                                                            " پس به کجا می روید "

 

متاسفانه باید بگوییم که در حال حاضر برخی از ارزش ها ضد ارزش شده اند و به خیال بعضی، نداشتن دوست از جنس مخالف یعنی جوانی نکردن و پرت بودن از بعضی قضایا . در حالی که اگر خوب بنگریم جوانان با تعقل و دانایی هستند که می دانند با استفاده از نیروی توکل و خویشتنداری چگونه غرایز خود را هدایت کنند و روابط خود را به هر قیمتی آلوده به گناه نکنند. در حقیقت اینان جوانی می کنند. چون در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است.

 

مدرسه علمیه نرجس- همراه با اضافات

تنظیم برای تبیان : کهتری

 

مقالات مرتبط

خود کشی بخاطر حساس ترین نیاز!

پشت مانیتور ، عاشق نشوید!

جوان و آرزوهای نیامده

ارتباط با خدا یا جوانی کردن؟!

بلوغ زودرس

غریزه هم مفید است

فریب غرایز را نخوریم

منبع : tebyan.net