شناسان می گویند : نوجوانان را به پذیرفتن مسئولیت تشویق کنید . آنان نیاز به کسب استقلال دارند و تمایل دارند که این

استقلال را به دیگران ثابت کنند. هنگامی که فرزند شما درمورد کارها و رفتارهایش احساس مسئولیت می کند ، او را

تحسین کنید و از وی قدردانی نمایید . چنانچه نوجوان شما مهارتی را آموخته است ، از او بخواهید که در مقاطع گوناگون ،

این توانائیها را نشان دهد . به عنوان مثال نوجوان می تواند در تعمیر وسایل برقی و یا آشپزی و حتی در خرید مایحتاج

زندگی ، به شما کمک کند . در این شرایط ، تواناییها و نقاط مثبت نوجوان را مورد توجه قرار دهید و با دادن مسئولیت به او ،

این فرصت را فراهم کنید که وی شخصیت خود را رشد دهد .

نوجوانان را به پذیرفتن مسئولیت تشویق کنید . آنان نیاز به کسب استقلال دارند و تمایل دارند که این استقلال را به دیگران ثابت کنند.

یکی دیگر از راهکارهای والدین درارتباط با نوجوانان ، مشورت کردن با

آنهاست . به فرزند نوجوان خود اعتماد کنید و پس از دادن آگاهی های لازم

، به او اجازه دهید که به تدریج تصمیم گیری در امور گوناگون زندگی ، ازقبیل

تحصیل و شغل را تمرین کند . خانم دکتر شکوه نوابی نژاد ، مشاور خانواده

و کارشناس علوم تربیتی می گوید :" به نوجوان کمک کنید که در هنگام

تصمیم گیری ، راههای گوناگون را بررسی کرده و پیامدهای مثبت و منفی

هر یک را پیش بینی و ارزیابی کند .

ایجاد محدودیت های مستقیم و نهی مستقیم نوجوان از رابطه با شخصی مشخص او را مقاوم تر و جسور تر می کند .

موقعیتهایی را فراهم کنید تا فرزند شما با مشکل روبرو شود و خود درباره آن تصمیم بگیرد . در این شرایط ، او را به طور

غیر مستقیم همراهی کنید و راهها را به او نشان دهید ، اما اجازه دهید خود او تصمیم بگیرد . سعی کنید هیچ گاه برای

نوجوان تصمیم نگیرید ، بلکه همراه با او تصمیم بگیرید . به عنوان مثال نوجوان باید این توانایی را داشته باشد که با افراد

گوناگون برخورد کند ، اما بهترین آنها را برای دوستی برگزیند" .

در این زمینه ایجاد محدودیت های مستقیم و نهی مستقیم نوجوان از رابطه با شخصی مشخص او را مقاوم تر و جسور تر

می کند . خوب است به طور غیر مستقیم او را از مسائل آگاه کنید. به او بگویید که به او اعتماد دارید و مطمئنید که برای

دوستی های خود ملاک های با ارزش را بر می گزیند . وقتی او را دانا و معتمد خطاب کنید او نیز سعی دارد این چنین

رفتار کند.

صدای جمهوری اسلامی- با تغییر و اضافات

تنظیم : کهتری

مقالات مرتبط

خود کشی بخاطر حساس ترین نیاز!

جوان و آرزوهای نیامده

سبز ترین فصل زندگی

با من حرف بزن

ارتباط با خدا یا جوانی کردن؟!

غریزه هم مفید است

بلوغ در دنیای پسرها!

منبع : tebyan.net