روزگاری سیگار کشیدن در میان افراد، نسبت به اکنون معمولتر بود و اشخاص  به این مسئله به عنوان معضل اجتماعی نگاه نمی کردند. اما با رواج مواد مختلف مخدر و ایجاد تنوع آن و تغییرات نگرشی که در فرهنگ ما به وجود آمده است در حال حاضر کمتر خانواده ای پیدا می شود که در قبال سیگار کشیدن جوانش واکنش نشان ندهد و یا حد اقل نگرانی نداشته باشد. مجدالدین معلمی درگفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در رابطه با سیگار کشیدن جوانان، گفت : هر پدیده اجتماعی که رخ می‌دهد برای تحلیل واقعی آن باید فضای اجتماعی آسیب شناسی شود. بدون انجام مطالعه علمی و پیدا کردن ریشه های موضوعی صحبت کردن در این رابطه زمینه دقیقی را ایجاد نمی کند.

زمانی که در عرصه‌های اجتماعی به جوانان اعتماد می‌شود متقابلاً حس مسئولیت در این گروه نمایان می شود و نسبت به مسائل پیرامون خود با بی‌تفاوتی برخورد نمی‌کنند

مدیر کل دفتر اجتماعی سازمان ملی جوانان افزود: به نظر می رسد زمانی می تواند تحقیقات و تصمیم‌گیری ها در این زمینه مفید باشد که وجه علمی آن را درنظر بگیریم. وی در رابطه با نحوه برخورد با این موضوع بر اساس تفکیک جنسیت تصریح کرد: رجوع جوانان به دخانیات نباید صرفا‌ً از نوع مرد یا زن مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه باید کلیت این موضوع را برای جوانان اعم از پسر یا دختر مد نظر قرار داد. هرچند که خانم‌ها به دلیل عفاف و احترام خاصی که در جامعه دارند وقوع ناهنجاری اجتماعی در بینشان جلوه‌گری بیشتری می‌کند. وی اظهار داشت: مشکل اصلی این است که هویت جوان ایرانی را به صورت سالم و رسا در رسانه ها و افکار عمومی اجتماع مطرح نکرده‌ایم. زمانی که هویت ایرانی را به صورت دقیق مطرح نکنیم طبیعتاً باعث می شود تا الگوهای جایگزین جای هویت ایرانی را بگیرند.

معلمی با اشاره به رواج فیلم‌ها و فرهنگ خاص کشورهای غرب در جامعه، گفت: این مسأله می‌تواند در جوان ایرانی هویت کاذب ایجاد کرده و استفاده از دخانیات نیز در بین جوانان می‌تواند از این مسأله نشأت بگیرد. وی در رابطه با سیگار کشیدن پنهانی جوانان، گفت: رواج سیگار کشیدن در بین جوانان پدیده ناهنجاری است و در عرف فرهنگ سالم ایرانی به عنوان ناهنجاری محسوب می‌شود. زمانی که جوان دچار اغتشاش هویتی می‌شود، طبیعتاً با پنهان کاری همراه است ضمن این‌که پنهان‌کاری جوانان به دلیل عدم هنجاربودن در فضای اجتماعی است.

معلمی در این باره تأکید کرد: اگر موضوع را به درستی و به صورت دقیق بررسی نکنیم نمی‌توان زمینه‌های اجتماعی این ناهنجاری‌ها را از بین برد و در نتیجه برخورد احساسی در سطح جامعه، باعث تبدیل شدن این موضوع به ناهجاری عمومی می‌شود. به گفته معلمی سیگار کشیدن پنهانی جوانان به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی تواند تک عاملی باشد. یکی از این عوامل، عدم وجود مراکز سالم برای تفریح و فعالیت‌های جمعی و اجتماعی جوانان است، تا زمانی که فعالیت‌های جمعی جوانان را متناسب با فرهنگ کشور تعریف نکنیم گروه‌ها و اجتماعات کاذبی بوجود می‌آید که دردسرهایی را ایجاد می‌کند. لذا باید زمینه فعالیت‌های اجتماعی جوانان را به نحوی سالم‌سازی کنیم که گروه‌های کاذب که در رده همسان ایجاد می‌شود کمرنگ‌تر شود و اینگونه می‌توان از کیان خانواده محافظت کرد.

معلمی با اشاره به رواج فیلم‌ها و فرهنگ خاص کشورهای غرب در جامعه، گفت: این مسأله می‌تواند در جوان ایرانی هویت کاذب ایجاد کرده و استفاده از دخانیات نیز در بین جوانان می‌تواند از این مسأله نشأت بگیرد.

 وی در ادامه اظهار داشت : بی‌‌تفاوتی جوانان نسبت به موضوعات پیرامون خود یکی از عوامل تهدیدکننده در آینده جوانان محسوب می شود زمانی که در عرصه‌های اجتماعی به جوانان اعتماد می‌شود متقابلاً حس مسئولیت در این گروه نمایان می شود و نسبت به مسائل پیرامون خود با بی‌تفاوتی برخورد نمی‌کنند و مشارکت های اجتماعی جوانان افزایش می‌یابد. ایجاد مصونیت در برابر این گونه آسیب های اجتماعی را نباید به دوران جوانی و نوجوانی موکول نمود چرا که این زمان دیگر دیر شده. والدین باید در سبک های تربیتی خود هدفمند بودن را استحکام ببخشند و از همان ابتدا به قبیح بودن بیکاری و بی هدفی اشاره داشته باشند. خانواده ای که معیار هایی چون گذران زمان با فعالیت های سودمند ، و زندگی با داشتن  طرح و برنامه را ارزش می داند خیلی راحت تر می تواند زمینه های مصونیت را فراهم نماید.

سپیده دانایی - همراه با اضافات

تنظیم برلای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

هجوم خاموش به جوانان

نقش والدین در پیشگیری از سیگار کشیدن فرزندان

ترک سیگار، یک موضوع همیشه مهم

نوجوانان در برابر سیگار

وقتی سیگارکشیدن تفریح می‌شود

زندگی بدون سیگار

پروازی از جنس توهم

منبع : tebyan.net