چرا فرزند  شما که همیشه صحبت می کرد در سال های نوجوانی و جوانی کم حرف شده است؟

نیازبه تنهایی

بنابر  دلایل بسیاری فرزندان دراوایل نوجوانی ساکت می شوند. با ورود نوجوان به بزرگسالی نیازاو به تنهایی افزایش می یابد. نوجوان ازتغییرات جسمی وعاطفی خود احساس شرم و ناامنی می کند. افکار و احساسات متغیر دارد. ارتباط، عامل اساسی روابط خوب خانوادگی است. نوجوانی که نتواند آزادانه با والدین صحبت کند نمی تواند نیازهایش را مطرح کند. بدون ارتباط خوب وموثر، شما نمی توانید ازنوجوان حمایت و به او توجه کنید. اوهم نمی تواند حرف دلش را به شما بگوید و رفتارخوبی داشته باشد. ارتباط شامل حرکات غیرکلامی و تماس غیرجسمی نیز است. والدین باید همیشه با فرزندان صحبت کنند. اگرفرزندتان ازحرف زدن طفره می رود، باید با روش های مختلف او را به صحبت کردن تشویق کنید.

ارتباط مانند خیابان دوطرفه است، اگرمی خواهید جوان به حرف تان گوش کند شما باید حرف هایش را بشنوید.

 

برای فرزندتان وقت بگذارید.  بسیاری ازنوجوانان و جوانان شاکی هستند که والدین به حرف آنان گوش نمی کنند. ارتباط مانند خیابان دوطرفه است، اگرمی خواهید جوان به حرف تان گوش کند شما باید حرف هایش را بشنوید.

 برای نظر جوان احترام قائل شوید. نفس عمیق بکشید، بپذیرید نظرنوجوان می تواند در برخی موارد با ارزش باشد.

 با رفتارمناسب الگو و سرمشق فرزندان باشید. اگر رفتار خوبی با همسر و فرزندان داشته باشید، فرزندتان می کوشد رفتارتان را سرمشق قراردهد.

انعطاف پذیر باشید. به موضوعات موردعلاقه نوجوان توجه کنید، نه مسائل مورد توجه خودتان.

توهین نکنید. نوجوانان مانند همه دوست ندارند تحقیرشوند و والدین قدرت خود را نشان دهند.

نظرات خود را به فرزند تحمیل نکنید. هرگزفرزندتان به زور و اجبارحرف تان را نمی پذیرد.

پیشداوری نکنید. قبل ازنتیجه گیری و پیشداوری با دقت به حرف های نوجوان گوش کنید. اگرنوجوان تصورکند والدینش کوتاه فکرهستند، حرف آنان را گوش نمی کند.

بدون ارتباط خوب وموثر، شما نمی توانید ازنوجوان حمایت و به او توجه کنید. اوهم نمی تواند حرف دلش را به شما بگوید و رفتارخوبی داشته باشد.

 

روش های صحبت با جوانان:

زمانی را فقط به او اختصاص دهید. تنها با او پارک بروید.

 مسایل و رویدادهای روزمره را برای جوان تعریف کنید.

سوالات بازبپرسید. ازپرسیدن سوالاتی که جواب آن بله یا خیرباشد، خودداری کنید. به جای آن که بپرسید «امروز خوب بود؟»  بپرسید: «دانشگاه چه خبربود؟»

با فرزندتان درمورد مسایل موردعلاقه او نظیر فوتبال و.... صحبت کنید.

                                                              

مدرسه علمیه نرجس

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

کنترل هیجان ها در بدترین شرایط

اجازه ، می خوام مستقل بشم!

فرصتی که تکرار نمی شود

مشکلاتش را درک کنید

انتقاد می کنم اما انتقاد نکن

هنوز به حمایتت نیاز دارد

آینده از نگاه تو

کلید طلایی ارتباط با جوان

منبع : tebyan.net