نمی دانم شما در چه فرهنگ و خانواده ای زندگی می کنید و خودتان یا خانواده تان یا در فرهنگ خانوادگی و فامیلی تان دربارة ارتباط بین پسر و دختر یا زن و مرد یا محرم و نامحرم چه نظر و عقیده ای دارید ، اما هر عقیده و فرهنگی که داشته باشید یکسری اصول انسانی و اخلاقی و یکسری حقایقی در جهان هستی وجود دارد که هیچ ربطی به فرهنگ و قبیله ندارد و اعتقادات افراد نمی تواند صحت این حقایق را از بین ببرد . امروزه متأسفانه و با نهایت تأسف باید گفت که جامعة ما با سهل انگاریها و چشم فروبستن ها و یا سطحی نگری ها چه از جانب مسئولین و چه از جانب خانواده ها ، به طرق مختلف با شکستن حریم های بین روابط زن و مرد در راهی گام برمی دارد که غرب سالهای سال است بواسطة اینکه به آخر آن رسیده است دچار معضلات و مشکلات بسیاری شده است ، و ما اگر خوبیها و امتیازات مثبت غرب را خوب فرانگرفته ایم اما در فرا گرفتن زشتی ها و معایب آن بسیار حریص شده ایم . در اسلام یکی از ملاکهای حلیت و حرمت مسائل ، توجه به منافع و مضرات یک چیز است . این اصل که هر عقل سلیمی آنرا تأیید می کند و اصلی کاملاً بدیهی نیز به شمار می آید به این معناست که آن چیز مورد تحریم است که ضرر دارد و آن چیزی حلال است که منفعت دارد . البته خیلی از مسائل ممکن است به همین سادگی نباشد و بعضی از امور ممکن است هم منفعت داشته باشند وهم ضرر ، اما اسلام طبق این اصل هر چیزی که منافعش از مضراتش بیشتر باشد را حلال یا مباح می داند و هر چیزی را که مضرات آن بیشتر از منافعش باشد حرام می داند .

پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) : ((من عشق فکتم و عفّ فمات فهو شهید .1 هر کس عاشق شود پس آن را کتمان کند و عفت بورزد چنانچه بمیرد شهید است))

حکم تحریم شراب از این گونه مسائل است . (بقره /219) ((ای پیامبر از تو حکم شراب و قمار می پرسند بگو در این گناه بزرگی است و منافعی برای مردم است ولیکن زیان گناه آن بیشتر از سود آنست)) در مورد روابط بین زن و مرد یا محرم و نامحرم نیز همین حکم صادق است ، یعنی ممکن است برخی منافع در همان آزادیهای از نوع غربی باشد ، اما آنچه که آن آزادیها به ارمغان می آورند ضرر و زیان بسیار بیشتری دارند از همة آنچه که ممکن است عقده گشایی کنند. بنابراین شما چه به آزادی در روابط بین زن و مرد معتقد باشید وچه نباشید ، این اعتقاد شما نمی تواند حقیقت این گونه روابط را تغییر دهد  . اسلام به جهت اینکه علاوه بر فرد ، جامعه را نیز می خواهد سالم کند ، حد و حدودی در اینگونه روابط گذاشته است و همة این حریم ها بر اساس دقیق ترین خصوصیات روانشناسی بین زن و مرد است . اسلام می خواهد که انسانها به وقت با ارضاء نیاز جنسی ، عاقل باشند . به وقت وجود یک نیاز ، شاید هیچ لذتی بالاتر از ارضاء همان نیاز نباشد.، وقتی جوان هستید و نیاز جنسی در شما وجود دارد هیچ چیز شیرین تر و ضروری تر از ارتباط با جنس مخالف نیست . اما همیشه چند نکته بسیار مهم است که برای ارضاء هر نیازی از جمله ارضاء نیاز جنسی بایستی آنرا مدّ نظر داشت .

 برای ارضاء هر نیازی بایستی برخورد منطقی و معقولی داشته باشید :

شما مطمئناً وقتی گرسنه باشید غذای دیگری را نمی دزدید یا لب به غذای فاسد نمی زنید ، اما یک نکته بسیار عجیب است که برخی ها با آن همه وسواس و دقت نظری که در ارضاء صحیح سایر نیازهایشان دارند ، در مورد ارضاء نیاز جنسی ، هیچ گونه دقت و وسواسی ندارند و ارضاء این نیاز را از هر طریق صحیح و مشروع می دانند .اما بدانید تا زمانی که ازدواج نکرده اید هیچ چیز خطرناکتر از ارتباط با جنس مخالف – با هر حدّ و حدودی – نیست .  در این میان حساسترین نیاز که اگر به طریق صحیح ارضاء نگردد خسارات فراوانی به بار می آورد نیاز جنسی است ، اگر نیاز جنسی را به طریق صحیح ارضاء نکنید و از راههای نامشروع وارد شوید گرچه ممکن است مریض نشوید(که خود جای بحث دارد) اما آنچنان ضربه ای به شخصیت و روحیة شما می خورد و آنچنان سیاهی و تیرگی در وجود شما شکل می گیرد که... و ممکن است همین نسنجیده کاریها سرنوشت شما را عوض کند .

درست است که اگر کمی ضعف و تمایل نشان بدهید همه چیز در بیرون برای شما مهیاست و درست است که خیلی معذبید و حسابی کلافه شده اید ، همة اینها قبول ، اما با تمام مشکلات و موانعی که هست می خواهید روحتان را بکشید که نیاز جنسی تان برآورده شود؟ 

 شما در زندگی برای حفظ عفت و شرف خود ، با دو خطر بسیار مهم مواجه هستید ، یک خطر در درون خودتان است که همان هوی و هوسهای نفستان می باشد و یک خطر هم در بیرون است که نگاهها و چشمک زدنها و چراغ سبز دادنها و حرفهای شیرین زدن دیگران می باشد که ممکن است شما را بفریبند اما هر دو اینها خیلی خطرناکند و البته در این میان ، خطر درونی مهمتر است چرا که اول باید شکستی از درون بخورید تا شکست بیرونی رخ بدهد. درست است که شما تحت فشار غریزة جنسی هستید و نیاز به همسر دارید اما شرایط فراهم نیست ، درست است که خیلی راحت می توانید آن نیاز را برآورده کنید اما به طریق ناصحیح ، درست است که اگر کمی ضعف و تمایل نشان بدهید همه چیز در بیرون برای شما مهیاست و درست است که خیلی معذبید و حسابی کلافه شده اید ، همة اینها قبول ، اما با تمام مشکلات و موانعی که هست می خواهید روحتان را بکشید که نیاز جنسی تان برآورده شود؟ 

می خواهید عزت و عفت و شرف و حیاء خود را از بین ببرید که چند لحظه ای لذت ببرید، می خواهید برای رفع یک نیاز که هزار و یک راه حل منطقی و شرعی دارد شخصیت خود را لگد کوب کنید ، می خواهید تمامی سرمایة خود را و گوهر خود را در اختیار کسی قرار دهید که نه گوهر شناس است و نه گوهر نگه دار و به شما به چشم یک آدامس نگاه می کند که چند دقیقه ای باید جوید و شیرینی اش را گرفت و بعد هم آنرا با نهایت بی معرفتی همچون آب دهان پرتش کرد  ؟ اگر شرایط ازدواج برایتان فراهم است هر چه سریعتر ازدواج کنید ، اما اگر فعلاً شرایط برای شما – به هر دلیلی – فراهم نیست پس خودتان را به خاطر این نیاز از بین نبرید و حتی اگر می بینید نیاز جنسی هم آنچنان در وجودتان زیاد نیست اما از ارتباط با جنس مخالف خوشتان می آید هرگز در ورطة خطرناک این گونه روابط وارد نشوید .

--------------------------------------------------------------------------------

 1- کنزالعمال،حدیث11203

    

 مدرسه علمیه نرجس

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

جوان و آرزوهای نیامده

فرمول حل مشکلات برای جوانان

سبز ترین فصل زندگی

قدر خودتون رو بدونید

فریب غرایز را نخوریم

آبروی خود را مریز

منبع : tebyan.net