دو چالش فراروی جوانان است و آنان را دچار افکار پریشان، دلسردی و ناامیدی می سازد و جلوی هرگونه پیشرفت آنان را می گیرد: ناکامی ها و آینده ی مبهم و تاریک. جوان باید فکر گذشته و آینده را از صفحه ی دل بزداید و بداند که افسوس بر گذشته بی اثر و خسارت بار است و آینده ی نیامده را نیز نادیده انگارد و با تمام نیرو از فرصت های موجود برای جبران گذشته و موفقیت آینده استفاده کند و در تمام مراحل از خود بپرسد که حالا چه باید کرد؟

غصه های گذشته را بر قلب خود باز نکن، زیرا تو را از آینده و آماده شدن برای زندگی نو مشغول می سازد.

امام صادق علیه السلام در یک پند زیبا می فرماید: «الایّام ثلاثةٌ فیومٌ مضی لا یدرک و یومٌ النّاسُ فیه فینبغی ان یغتنموه و غداً انّما هو فی ایدیهم امله»(2) روزهای زندگی سه قسم است: روزی که گذشته و دیگر به دست نمی آید و آینده که فقط آرزویش هست و روزی که اکنون انسان ها در آن هستند که باید آن را مغنتم شمارند و بهره ی کافی از آن ببرند.

پس آینده را با امید روشن کن، و گذشته را با عقل فراموش نما و تجربه های آن را سرمایه آینده قرار ده.

انسان نباید وقت خود را با افسوس و غصه های بیهوده یا آرزوهای نیامده صرف کند. دنیا پر است از شکست ها و پیروزی ها، ناکامی ها و کامیابی ها و فرازها و نشیب ها. جوان ممکن است بارها ناکام شود، شکست بخورد و به آرزوی خود نرسد؛ ولی این ها نباید او را از ادامه ی کار و تلاش و انتخاب راهی دیگر مأیوس کند. به جای تأسف بیهوده، باید کمر همت بست و پشتکار داشت. آینده را تلاش یا تنبلی امروز ما روشن می کند.

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «من جدَّ وجد»(3) جوینده، یابنده است. خداوند در قرآن کریم، پیامبر را به صبر و مقاومت در برابر مشکل ها دعوت می کند و نوید موفقیت می دهد. توصیه ی ما به جوانان عزیز این است که هرگز خود را نبازند، احساس شکست نکنند و دل سردی و ناامیدی به خود راه ندهند و با هر شکستی تلاش خود را بیشتر نمایند تا به موفقیت دست یابند. تأکید قرآن کریم و انبیای الهی علیهم السلام به انسان ها در سختی ها، توکل و امید است. قرآن کریم، به مردم مؤمن دستور داده است به خدا توکل کنند: و علی الله توکّلوا ان کنتم مؤمنین(4)

به محض آرام شدن دریا ، کشتیهای انسان از راه می رسند. گذشته و آینده سارقان زمان هستند. و باید گذشته را متبرک کنیم. و آن را به فراموشی بسپاریم و آینده را نیز با این اطمینان که برای ما شادمانیهای بی پایان  در آستین دارد ، متبرک گردانیده. کاملا در حال زندگی کنیم.

اگر با ایمان هستید بر خدا توکل کنید. خداوند در قرآن فرمود: و علی الله فلیتوکّل المؤمنون(5). اگر قرار است به کسی اعتماد شود این تنها خداوند است که باید به او توکل کرد. روح توکل همان امید داشتن، تکیه گاه داشتن و ناامید نشدن است. یعنی اگر تمام درها بر روی انسان بسته شود انسان باید باز هم امیدوار باشد که در دیگری باز شود و راه نجات پیدا کند. بنابراین، غصه برگذشته و افسوس خوردن فقط اتلاف وقت است. می توان از شکست های گذشته درس عبرت آموخت و با کسب تجربه و عدم تکرار اشتباه های گذشته، آینده را ساخت.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«اصبروا علی الدّنیا فانّ ما هی ساعةٌ فما مضی منه فلا تجد له الماً و لا سروراً و ما لم یجیء فلا  تدری ما هو و انّ ما هی ساعتک الّتی انت فیها فاصبر علی طاعة الله واصبرفیها عن معصیة الله»(6)

اگر تمام درها بر روی انسان بسته شود انسان باید باز هم امیدوار باشد که در دیگری باز شود و راه نجات پیدا کند.

دنیا را دست کم بگیرید، و بر آن و مشکل هایش صبور باشید که آن یک ساعت بیشتر نیست؛ زیرا گذشته است؛ نه خوشی آن مانده نه تلخی آن، و آینده نیز هنوز نیامده و نمی دانی چه خواهد شد، پس تو هستی و روزی که در آن قرار گرفتی. بر طاعت خدا محکم باش و از معصیت او دوری کن.

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعاً(7) برگذشته و خبرهای از دست رفته غصه نخور و ناله مکن.

نیز می فرماید: «فلا تحمل همّ سنتک علی همّ یومک کفاک کلّ یومٍ ما فیه»(8) غصه ی سال را اضافه بر روزت مکن، غصه ی هر روز تو را بس است. 

پی نوشت ها :

1- غرر الحکم، ص 321.

2- تحف العقول، ص 22.

3- نهج البلاغه.

4- سوره ی مائده، آیه ی 23.

5- سوره ی توبه، ایه ی 51.

6- کافی، ج 2، ص 454.

7- نهج البلاغه، ص 378.

8- وسائل الشیعه، ج 1، ص 50.

برگرفته از کتاب" جوان موفق"

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

نسلی به دنبال تحول

سبز ترین فصل زندگی

با من حرف بزن

راه سخت است و منزل بس بعید

هنری که همه باید بدانند

فریب غرایز را نخوریم

اجازه ، می خوام مستقل بشم!

فرصتی که تکرار نمی شود

منبع : tebyan.net