هنگامی که رشد پیدا می کند ، بخش های مربوط به خودسازی و اصلاح خویش را گسترش خواهد داد ، که طبیعتاً از طریق آموزش، تمرین، جهت دادن و از همه بیشتر با مشاهده رفتار شما تکامل می یابند.

هر رفتاری که دوست دارید دخترتان داشته باشد ، ابتدا در خودتان ایجاد کنید. آنها را در افکار، جملات، رفتار و واکنشهای عاطفی خود بوجود آورید.

دختر شما یک مقلد است.اطمینان حاصل کنید که الگوی خوبی برای او هستید.

چه چیز در یک لبخند وجود دارد؟

یک لبخند ساده بسیار ارزشمندتر از گران قیمت ترین لباسها است و در رابطه با خنده به یاد داشته باشید ما نمی خندیم به این دلیل که خوشحالیم بلکه ما خوشحال هستیم به خاطر اینکه می خندیم. آنهایی که از این گوش تا آن گوش می خندند کسانی هستند که عادت مثبت اندیشیدن را در خود گسترش می دهند و احساس ناامیدی و یا ناراحتی و مانند آن را از خود دور می کنند. یک خلق و خوی خوشایند که از دوران کودکی پایه ریزی شده باشد بهترین کمک به خوشبختی در آینده است.

عزت نفس و احترام به خویشتن

تصوری که شما از شخصیت خود دارید بسیار مهم تر از تصوری است که دیگران راجع به شما دارند. عزت نفس و احترام به خویشتن شخصیت انسان را می سازد و با وجود تغییر شرایط و موقعیت ها هنوز به درستی و صداقت بهترین سیاست و روش زندگی است.

یک کارگر عادی که کار خود را با خوشرویی انجام می دهد خیلی بهتر از مدیری است که نمی تواند به درستی تصمیم گیری کند و به این می گویند شادمانی و لذت حاصل از ایفای عالی نقش.

با مهربانی و ملایمت دختر خود را با این واقعیت رو به رو کنید که او می تواند از ایفای عالی نقش خود به عنوان یک همسر، یک مادر و یک عروس لذت ببرد.

صداقت و درستی، وفاداری، خلوص نیت، رفتار شایسته، عفت کلام چیزهایی هستند که از شما یاد می گیرد. به خاطر او زندگی نمونه و شایسته ای داشته باشید.

الگوهای خوبی ارائه دهید

 خیلی از ما با  فرهنگ شرم وحیا آشنایی نداریم.  وقتی کار خطائی انجام می دهد با داد و فریاد مسئله را برایش توضیح ندهید. چون او نیز می آموزد از این راه وارد عمل شود . در عوض برای او مثال هایی از کارهای درست و صحیح بیاورید.

به او وقار در تمام شرایط را بیاموزید.

دختر شما همیشه به کارهای شما نگاه می کند و با چشم و گوش شما را زیر نظر دارد. فریب سن و سال کم او را نخورید. او بیش از آنچه شما فکر کنید تحت تأثیر رفتار شما قرار دارد.

صداقت و درستی، وفاداری، خلوص نیت، رفتار شایسته، عفت کلام چیزهایی هستند که از شما یاد می گیرد. به خاطر او زندگی نمونه و شایسته ای داشته باشید.

عصبانیت

عصبانیت هزینه گزافی دارد.  این علامت رشد و تربیت نادرست یک انسان است. از آن دوری کنید و در مورد آن برای دخترتان صحبت کنید و هر جا که می توانید نمونه هایی از آن را به او نشان دهید. آن قدر این کار را تکرار کنید تا این مسئله در ذهن او تثبیت شود. به او بیاموزید در هنگام عصبانیت با خود بگوید :آیا واقعاً ارزش عصبانی شدن دارد؟

وقتی دختری در کودکی مشاهده می کند که مادرش بر سر اطرافیان داد و بی داد می کند و یا هنگام عصبانیت اشیاء را پرتاب می کند او نیز در آینده همین رفتارها را خواهد داشت.

حسادت

حسادت نیز مانند عصبانیت  خشم در واقع بخشی از طبیعت و سرشت آدمی و در نظر برخی طبیعت و سرشت زنان می باشد. خوشبختانه این احساس را می توان به طور قابل ملاحظه ای از طریق تفکر و مطالعه و رفتار درست کاهش داد. برنامه های آموزنده تلویزیونی را با دقت و توجه تماشا کنید و از آنها درس بگیرید. داستان ها و وقایعی در مورد حسادت جمع آوری کنید و برای دخترتان مثال هایی از تجربیات خود و دوستان و آشنایانتان بزنید و به خاطر او تحقیق و بررسی نمایید.

همانطور که میزان روغن ماشین خود را مرتباً اندازه می گیرید و بررسی می نمایید، نشان های حسادت را نیز صادقانه در وجود خودتان بررسی کنید و از نتایج آن برای خود یک عادت روزانه بسازید.

منبع : tebyan.net