در بخش قبل این مطلب " بخوانید و باور کنید" گزیده ای از نصایح لقمان حکیم ر ا به فرزندش برای شما ارائه نمودیم در این مقاله قصد داریم ادامه این اندرزها را برای شما دوستان همیشه همراه نقل کنیم.

                                     کار امروز را به فردا مینداز!

                                            با بزرگتر از خود مزاح مکن!

                                                   با بزرگان سخن طولانی مگو!

                                                           کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند!

                                                                    محتاجان را از مال خود محروم مگردان!

                                                                                           کار خوب دیگران را کار خود نشان مده!

                                                                                 مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!

                                                                      با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن!

                                                              هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن!

                                                      خود خواه و متکبر مباش!

                                            در حضور ایستادگان منشین!

                                  در حضور دیگران دندان پاک مکن!

                       به هنگام خمیازه دست بر دهان خویش بگذار!

               حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن!

 کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن!

از شوخی و مزاح خود کمتر کن!

   هیچکس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن!

          با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو!

                   سخن گفته شده را تکرار مکن!

                         از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن!

                               از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن!

                                     از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن!

                                             حرمت هر کس را در حد خود نگاه دار!

                                                     در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن!

                                                            از مردگان به نیکی یاد کن!

                                                                  از حصومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز کن!

                                                                         با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن!

                                                             

 نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!

     در هیچ کاری شتاب مکن!

        از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!

            در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!

                سخن و کلام دیگران را قطع مکن!

                  به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!

               در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر!

                                                                              مهمان را به هیچ کاری دستور مده!

                                                                         با دیوانه و مست سخن مگو!    

                                                                برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

                                                          برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز!

                                                  در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن!

                                          در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن!

                                 ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مکن!

                          با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!

                    به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو!

بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش!

 خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن!

       با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش!

             با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش!

                   در مال و مقام دیگران طمع مکن!

                        از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو!

                              بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار!

                                     عمر و روزی با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن!

                                           عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان!

                                                  اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن!

                                                          سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان!

                                                                 بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن!

                                                                      خود را با ستم سلاطین شریک مگردان!

                                                                            دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار! 

در مقابل پیش آمدها شکیبا باش !

اعجاز علمی

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

گر نخواهی تو ، نخواهد هیچ کس

مهارت های جوانی در کلام رهبری

خود میزان عمل باش

که سر می شکند دیوارش

بمیران و زنده کن

نامه ای برای همیشه

منبع : tebyan.net