یکی از شیوه های تقویت عزت نفس در کودکان و نوجوانان مشورت کردن با آنهاست. هرگاه شخصی مورد مشورت قرار بگیرد از اینکه مورد توجه قرار گرفته و نوع تفکر و اندیشه هایش برای دیگران مفید است، احساس فرح و شادی می کند. البته در موارد بسیاری ممکن است مشورت کننده از نظرات او بهره برده و استفاده نماید. اصولاً از منظر فرهنگ وحیات اسلام نوجوانانی که به حد بلوغ می رسند به عنوان وزیر و مشاور پدر و مادر محسوب می شوند و نه تنها خواسته ها و اندیشه های آنان را باید مورد توجه قرار داد بلکه از نظرات مفید و سازنده ی آنان باید بهره گرفت.

هرگاه شخصی مورد مشورت قرار بگیرد از اینکه مورد توجه قرار گرفته و نوع تفکر و اندیشه هایش برای دیگران مفید است، احساس فرح و شادی می کند.

حضرت محمد (ص) در گفتاری خردمندانه به این حقیقت تصریح کرده و فرمود: «الولد سیّد سبع سنین و عبدٌ سبع سنین و وزیرٌ سبع سنین؛(1) فرزند تا هفت سالگی آقا و سرور شما است و در هفت سال دوم بنده و مطیع شما است و در هفت سال سوم وزیر و معاون والدین است.» آن رهبر آسمانی در سخنی دیگر وظایف والدین در این زمینه را چنین مشخص فرمود: بگذار فرزندت تا هفت سالگی بازی کند و هفت سال بعد در تأدیب و تربیت او بکوش و در هفت سال دیگر او را مشاور خود قرار ده.(2)

براساس این مطالب توجه به خواسته ها و اندیشه های فرزندان نوجوان و جوان امری لازم و ضروری برای پدر و مادر می باشد.امام حسن مجتبی علیه السلام ضمن توصیه به این کار ستوده، در موارد مختلف با فرزندانش مشورت و به این طریق شخصیت آنان را پرورش داده و عزت نفس را در وجود آنان تقویت می کرد.

حضرت امام حسن مجتبی علیه اسلام به او فرمود: «انّا قومٌ لا نزّوجُ نسإنا حتی نستأمِرهُنّ؛(3) ما قومی هستیم که بدون نظر خواهی و مشورت دخترانمان را شوهر نمی دهیم.»

پی نوشتها:

1- مکارم الأخلاق، ص 222.

2- وسایل الشیعه، ج 21، ص 473.

3- حیاة الامام حسن علیه السلام، ج 1، ص 329.

منبع : tebyan.net