1- عدم تعادل و بی‌ثباتی عاطفی یکی از بارزترین ویژگی‌های این دوره می‌باشد. اکثر اوقات به هنگام بروز خشم نمی‌توانند رفتار و گفتار خود را کنترل نمایند ، خیلی زود متاثر می‌شوند ، به خصوص زمانی که احساس می‌کنند کسی به حرفشان گوش نمی‌دهد و به همین خاطر دست به اعمال ناخوشایندی می‌زنند و سپس پشیمان شده ، خود را سرزنش می‌کنند. حساسیت‌ها و هیجانات ناشی از زودرنجی که از خصوصیات دائمی این دوران می‌باشد ، اغلب به علت تغییرات و تحولات غدد داخلی و میزان ترشحات هورمون‌ها و نوع تربیت و آموزش دوران گذشته است که در مجموع وضع زندگی عاطفی آنها را تغییر می‌دهد و گاهی با کوچکترین برخوردی عصبانی می‌شوند ، و به هنگام عصبانیت و خشم ممکن است به گریه متوسل شوند و یا غمگین و افسرده به تنهایی پناه ببرند.

حساسیت‌ها و هیجانات ناشی از زودرنجی که از خصوصیات دائمی این دوران می‌باشد ، اغلب به علت تغییرات و تحولات غدد داخلی و میزان ترشحات هورمون‌ها و نوع تربیت و آموزش دوران گذشته است که در مجموع وضع زندگی عاطفی آنها را تغییر می‌دهد و گاهی با کوچکترین برخوردی عصبانی می‌شوند.

3- تحمل شنیدن انتقاد و سرزنش را ندارند ، ولی بر عکس خودشان از دیگران انتقاد می‌کنند که گاهی اوقات منجر به اختلاف نظر با والدین می‌شود و باعث عدم ارتباط صمیمانه با آنها می‌گردد.

4- احساسات فداکارانه و مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم و ستمدیده در این دوره ظاهر می‌شود.

5- می‌خواهند به دیگران بقبولانند که افراد مهمی هستند ، اثبات این امر که آنها چندان هم مهم نیستند آنها را می‌رنجاند.

6- در برابر ناکامی‌ها حالات یاس و ناامیدی به آنها دست می‌دهد ، بسیار غمگین و افسرده می‌شوند و احساس می‌کنند دیگر همه چیز تمام شده است و به گریه‌های شدید متوسل می‌شوند.

7- به وضع ظاهر و لباس و آرایش خود توجه دارند و گاهی مدت‌ها وقت خود را جلوی آئینه، به این امر اختصاص می‌دهند.

8- حالات رویایی و عاشق‌پیشگی دارند.

9- نگران آینده هستند ، آینده تحصیلی، شغلی، اقتصادی، اخلاقی و جنسی، که این نگرانی‌ها خود موجب پیدایش اضطراب و پریشان خاطری در آنها می‌گردد.

کتاب: مسائل نوجوانان و جوانان- دکتر خدایاری فرد

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

نوجوانان بی حوصله بخوانند!!!

تازه بالغان ،وسوسه های رنگارنگ

روشی برای ایجادشادابی درنوجوانان

به دنبال هوایی تازه تر

منبع : tebyan.net