در روزی از روزهای پرکار تبیان مطلع شدیم که همایشی با عنوان «به خاطر عروسک های تو» در دانشگاه تهران برگزار شده است. این همایش که با هدف آسیب شناسی مسائل و اختلالات کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده بود، با سخنرانی آقای سبحانی در مورد نهادهای حمایت از حقوق کودکان و آسیب های مطرح در این سنین و کاهش سن آسیب ها و سوق یافتن آن به لایه های درونی خانواده شروع شده و سپس آقای حاج اسماعیلی با نگاهی روانشناختی به اهداف آموزش و پرورش، میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف، نیازهای نوجوانی و چگونگی پرورش افراد با هوش هیجانی صحبت نمود که در ادامه به بیان این مطالب می پردازیم.

1- پرورش استقلال شخصیت و روحیه اعتماد به نفس، 2- تقویت احساس کرامت اخلاقی و درونی کردن اخلاق و احترام به شخصیت افراد، 3- پرورش روحیه نظم و انضباط، 4- مبارزه با بیکاری و پرورش روحیه تعقل و تفکر و نقد و ابتکار ،5 - روحیه مشارکت و همکاری، 6- پرورش ذوق هنری، 7- مسئولیت پذیری و تحمل آرای دیگران، 8- مهارت بخشی و ایجاد علاقه جهت اشتغال، 9- دوری از رسوم خرافی و منحط.

اما آیا سبک تدریس با این اهداف تربیتی همسویی دارد؟

اگر در سیستم آموزشی مخالفت افراد و تفکر انتقادی آنان سرکوب نشده بلکه تشویق شود و در کنار آن به آنها آموزش دهیم که با چگونه انتقاد کردن نتیجه بهتری خواهند گرفت، اگر فعالیت های گروهی را چه به لحاظ تفریحی و چه به لحاظ ورزشی بیشتر کنیم، اگر در هنگام آموزش به جای ارائه مستقیم مفاهیم جای بحث و تفکر و خلاقیت را گسترش دهیم، و اگر ... می توان تا حدودی اهداف تربیتی را محقق نمود.

آیا می دانید یکی از علل وجود اختلالات رفتاری در نوجوانان چیست؟

آمارها نشان می دهد بیش از 30 درصد دانش آموزان به نوعی آسیب روانی دارند که این مسئله می تواند بستری برای بیماری در بزرگسالی باشد.  آسیب هایی چون اضطراب، افسردگی، هراس ها، وسواس، فرار، دزدی، اعتیاد که سهم عمده ای از پیش زمینه های آن می تواند محیط های تحصیلی و البته بستر خانواده باشد. نسل جوان در حال حاضر با فقر شادابی همراه است. آهنگ سریع رشد در این دوران او را با استرس مواجه می سازد. اگر در برخورد با تمایلات و کشش های درونی آگاهی لازم وجود نداشته باشد و با درک و آموزش راهکارهای صحیح ارائه نشود به انحراف کشیده می شود. نوجوان تفکر انتزاعی دارد و ممکنات را انجام شدنی می پندارد.

 باید فرصت تحلیل مشکلات جامعه را فراهم کنیم تا وقایع را بپذیرد و تدافعی عمل نکند، در این دوران آرمان گرایی وجود دارد و باید تفاوت من واقعی و من آرمانی را برایش تشریح کنیم، نوجوان منتقد می شود لذا لازم است انتقادات او را بشنویم و محیط گفتگو برایش فراهم کنیم. در این زمان فاصله عاطفی بین نوجوان و والدین افزایش می یابد که لازمه رشد اوست، لذا با برخورد شدید واکنش منفی در او ایجاد نکنیم. دوست یابی مطرح می شود با این مسئله مخالفت نکنیم ،بلکه چگونگی انتخاب دوست را به او دهیم. همچنین بی ثباتی عاطفی، خشم، استرس و مرور مجدد معیارهای اخلاقی و داشتن اهدافی خاص و کسب هویت از ویژگی های این دوره است که مقابله غیر منعطف با آن ایجاد مشکل خواهد کرد.

چرا هوش هیجانی لازم است؟

هوش شناختی، توانایی یادگیری و تفکر منطقی، مثل ریاضیات، فیزیک و ... است و در درک و فهم و تقابل فعالیت های هیجانی اهمیت ویژه دارد . هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه و در چه موقعیتی از هوش شناختی استفاده کنیم. آگاهی هیجانی شامل آگاهی از احساسات خود، که توانایی خودنگری و واقع بینی در تشخیص احساسات خود است. تسهیل هیجانی، که جهت دادن و هدایت عواطف و هیجانات به سمت و سوی هدف است. ادراک یعنی حساسیت نسبت به علایق خود و دیگران و کنترل هیجانی، که توانایی مدیریت عواطف شخصی را در بر می گیرد، همگی مولفه هایی از هوش عاطفی هستند.

گلمن هوش هیجانی را توانایی ما برای حل مشکلات هیجانی، انعطاف پذیری و قبول واقعیت  و مشتمل بر مهارت های زیرمی داند:

1- خودآگاهی: درک عمیق و روشن از احساسات، هیجان، ضعف و قدرت خود

2- خود مدیریتی: کنترل و مدیریت احساسات به عنوان کلید بهشت عاطفی

3- همدلی: تأمل و ملاحظه احساسات دیگران

4- داشتن انگیزش درونی

5- مهارت اجتماعی: با درک هوشمندانه از احساسات فرد مقابل

بنابراین اگر از دوران کودکی احساسات آنان را درک کنیم. به آنها اجازه دهیم تا هیجانات خود را بروز داده و در شناخت این عواطف به آنها کمک کنیم و سپس با نیروی تعقل و خلاقیت آنها، زمینه را برای آموزش مدیریت و کنترل این عواطف فراهم نماییم. می توان امید داشت که در نوجوانی ظرفیت تحمل را در تغییرات و دگرگونی ها، تغییر شرایط، عدم ثبات عاطفی و عدم کسب نتیجه مورد دلخواه افزایش دهند و ناکامی در آنها منجر به آسیب های روحی و روانی نگردد.

تبیان- خانواده و زندگی

 

مقالات مرتبط

پشت نقاب کودکی

آخر و عاقبت پرخاشگری

کودکم دزدی می کند

آآآروم باش، حالا بگو

بر خلاف جریان آب شنا کن

نه گفتن هنر است

تنظیم هیجانات

منبع : tebyan.net