دلبستگی اغلب نوجوانان به همسالان از روی مدت زمانی که با هم می‌گذرانند، علایق مشترک برای انواع خاصی از هنر، مدل لباس و زبان آشکار می‌شود. در این زمینه، نوجوانی زمان تجربه و آزمون نقش‌ها، رفتارها و ارزش‌های مختلف ، به منظور رسیدن به بزرگسالی است. همسالان در این فرایند نقش مهمی دارند.

 همسالان در طی نوجوانی دارای کارکردها و اثراتی به شرح زیرند:

1- جانشینی برای حمایت خانواده:

 نوجوانان برای دست‌یابی به استقلال  روان‌شناختی نیاز دارند تا از والدین خود کناره‌گیری نمایند. برای تحقق این فرایند حمایت همسالان ضروری است.

 

 2- تثبیت نفود:

 برای تغییرات بسیار زیادی که در طی نوجوانی روی می‌‌دهد، وجود گروه همسالان (همانند والدین) ضروری است. علاوه بر این، نوجوانان اگر بدانند که دیگران نیز احساسات مشابهی دارند، احساس راحتی بیشتری می‌کنند.

 3- پایگاه و منزلت اجتماعی:

 4- عزت نفس:

عضویت در گروه ، نشانه پذیرش نوجوان در گروه همسالان است. نوجوانانی که توسط همسالان مثبت ارزیابی می‌شوند، نسبت به سایر نوجوانان، دارای عزت‌نفس بالاتری‌اند.

در خانواده‌هایی که والدین حضور نداشته یا رابطه چندان خوبی با نوجوان ندارند، گروه همسال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این حال اتکای بیش از حد به راهنمایی‌های گروه همسال ممکن است آثار سوئی در برداشته باشد.

 5- معیارهای رفتاری:

همسالان بر تصمیم‌گیری نوجوان تاثیر می‌گذارند. در خانواده‌هایی که روابط والد- نوجوان خوب است نوجوانان به راهنمایی والدین خود به دیده مثبت می‌نگرند. در خانواده‌هایی که والدین حضور نداشته یا رابطه چندان خوبی با نوجوان ندارند، گروه همسال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این حال اتکای بیش از حد به راهنمایی‌های گروه همسال ممکن است آثار سوئی در برداشته باشد.

 6- ایمنی:

 گروه‌های همسال تا حدی از نوجوانان در برابر خواست‌هایی که والدین یا دیگر بزرگ‌سالان سعی می‌کنند بر آنها تحمیل کنند، حمایت می‌کنند.

 7- فراهم ساختن فرصت‌هایی برای نقش‌پذیری:

 شرکت در فعالیت‌های گروهی فرصت‌هایی را برای آزمودن نقش‌های مختلف، تمرین مهارت‌های مهم در بزرگ‌سالی و گرفتن بازخورد از عقاید، احساسات و رفتارهایی که نسبت به دیگران نشان داده می‌شود، فراهم می‌سازد.

 8- فراهم ساختن فرصت‌هایی برای همانند‌سازی:

 در مواردی که والدین نمی‌توانند الگوهای مفیدی برای نوجوانان خود باشند، همسالان، الگوهای رفتاری مهمی به شمار می‌آیند.

منبع : tebyan.net