برای خواندن بخش اول مقاله اینجا کلیک کنید

روش های کاهش اضطراب امتحان :

 

با توجه به تاثیر مخربی که اضطراب امتحان در نظام آموزشی به جا می گذارد ، لزوم کمک رسانی به منظور جلوگیری ازافت تحصیلی احساس می شود که ما به برخی از روش های در مانی و یاریگر در این حیطه اشاره می کنیم.

1-درمان دارویی.

2- درمان شناختی : بیان خود، ابراز خود ، آگاهی ازافکار پریشان ومولد اضطراب.

3- درمان منطقی – هیجانی : بازسازی اعتقادات و باورهای غیر منطقی افراد، که پایه اختلال هیجانی و رفتار علیه خود می باشد.

4- حساسیت زدایی منظم.

5- کسب مهارت های مطالعه.

6- استفاده ازروش های تن –آرامی ( رفتاردرمانیrelaxation)

رهنمودهای مؤثر :

- درطول سال با انتخاب صحیح هدف و برنامه متناسب باتوان خود تلاش را با توکل به خدا و امیدواری شروع کنید.

- دربرنامه ریزی به استعداد و میزان تلاش خود توجه کنید .

- هدف خود راواقع بینانه انتخاب کنید.

- به روش های صحیح مطالعه توجه کنید.

-به طول مدت تمرکز خود توجه کنید . مراحل تقویت حافظه وبه یاد آوردن بهتر مطالب را یاد بگیرید.نقاط ضعف رابیابید و از کمک های تحصیلی ، آموزشی استفاده مطلوب ببرید.

- خود را با دیگران مقایسه نکنید .

- اشتغال بیش از حد فکر به قبول شدن و نشدن وقت، وانرژی روانی شما راکاهش می دهد .

چنانکه سال های قبل ، کنکور داده وموفق نشده اید ، به جای مرور شکست سال های قبل به دلایل شکست توجه کنید. رشته امتحانی محل و موقعیت امتحان ، موقعیت عاطفی ، هیجانی خود وخانواده ، نحوه برنامه ریزی و مطالعه .... را ارزیابی کنید.

- ازتعمیم دادن نادرست اجتناب بورزید .

- به ضمیر ناخودآگاه خود دستور و برنامه « موفقیت » بدهید و شکست رابرای خود برنامه ریزی نکنید .

- دلایل موفقیت دیگران را بررسی کنید.

- به خود بگویید : « چرا به مسئله پذیرفته شدن در کنکور این قدر فکر می کنم ؟ » و راه حل های دیگر برای موفقیت در سایر سطوح را بررسی کنید.

- به تغذیه واستراحت کافی و سلامت جسمانی خود توجه کنید .

-  میزان تلاش، آمادگی و آرامش خود را واقع بینانه بررسی کنید.

- به میزان مطالعات دیگران توجه نکنید . تفاوت های فردی مطرح هستند.

رهنمودهایی برای کنکوری که پیش رودارید :

 

1- روز قبل ازامتحان ، ازمطالعه و مرور دروس خودداری کنید . مرور روز قبل ، اضطراب آور است .

2- مکان امتحان را از نزدیک ببینید .

3- چنانچه تجربه قبلی ازکنکور دارید ، محل و شرایط قبلی رابررسی کنید.

4- موقعیت مشابه را در ذهن تصورکنید وسعی کنید با روش آرامش عضلانی خود را آرام کنید.

5- اگر اضطراب شما بیش ازحد است و نیاز به حمایت های دارویی دارید ، اقدام کنید.

6- روز قبل ازامتحان مواد انرژی بخش مانند شیر، خرما و... استفاده کنید.

7- بدانید شما که تلاشتان را انجام داده اید، نتیجه مطلوب عایدتان می گردد .

8- خود را در حالی که راحت نشسته اید و به سوالات پاسخ می دهید ، تصور کنید واحساس خود را پس ازاینکه موفق شده اید ،ببینید .

9- به خود آرامش دهید و مثبت بیندیشید ، با نام خدا جلسه راشروع کنید و به او توکل کنید

10- قبل ازشروع جلسه ، ازپرسش و پاسخ درسی به هرشکل خودداری کنید.

11- هنگام پاسخگویی ، فقط به پاسخ دادن توجه کنید، توجه خود را به شرایط محیطی کاهش دهید .

منبع : tebyan.net