برای مطالعه ی چهل وپنجمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

اگر بخواهیم پاسخ کوتاه و در عین حال جامعی به این پرسش دهیم، باید بگوییم، چنان که برنامه های پیشگیری از سوءمصرف مواد مستند بر علم به طور صحیح از طریق مدارس و گروه های خاص موجود در جامعه اجرا شوند، سوءمصرف الکل ، تنباکو و داروهای غیرقانونی کاهش می یابد. چنین برنامه هایی به معلمان، والدین و متخصصان مراقبت بهداشتی کمک می کند تا درک نوجوانان درباره ی خطرات سوءمصرف مواد را شکل دهند. در حالی که بسیاری حوادث و عوامل فرهنگی بر روند گرایش به سوءمصرف مواد تأثیر دارند، هنگامی که جوانان سوءمصرف مواد را مضر در می یابند، آنها سطح سوءمصرف خودشان را کاهش می دهند.

بنابراین، باید گفت،برنامه های مستند به علم می توانند اعتیاد به مواد را در جوانان پیشگیری کنند.

اصطلاح «مستند به علم» به این معنا است که این برنامه ها به طور منطقی بر اساس دانش جاری طراحی شده اند، به دقت زیاد امتحان شده اند، و ایجاد نتایج مثبتی را نشان داده اند. دانشمندان دامنه ی وسیعی از برنامه هایی را که به طور مثبت تعادل بین عوامل خطرآفرین و عوامل حمایتی برای سوءمصرف مواد در خانواده ها ، مدارس و جوامع را تغییرمی دهند، توسعه داده اند. تحقیقات نشان داده است که برنامه های مستند به علم، به طور معناداری می توانند مصرف اولیه تنباکو، الکل و داروهای غیرقانونی را کاهش دهد.

                                                                                             

 حال پاسخ به این سئوال نیز ضروری به نظر می آید، برنامه های پیشگیری مستند بر علم چگونه عمل می کنند؟

این برنامه های پیشگیری برای تقویت عوامل حمایتی و حذف یا کاهش عوامل خطرناک برای مصرف مواد عمل می کنند. این برنامه ها برای سنین مختلف طراحی شده اند و می توانند برای زمینه های شخصی یا  گروهی، همانند مدرسه و خانه طراحی شده باشند. سه نوع از برنامه ها وجود دارند:

1 - برنامه های همگانی: عوامل خطرآفرین و عوامل حمایتی مشترک برای تمام کودکان در زمینه هایی همانند مدرسه یا جامعه را نشان می دهد.

2 - برنامه های انتخابی: گروههای کودکان و نوجوانانی که دارای عواملی هستند که خطر سوءمصرف مواد آنها را در آینده افزایش می دهد، هدف قرار میدهند.

3- برنامه های تعیین شده: برای جوانانی که قبلا سوءمصرف مواد را شرع کرده اند، طراحی شده است.

با توجه به رویکرد مبتنی بر علم، باید گفت، در صورتی قادر به پیشگیری از اعتیاد هستیم که:

1) اطلاعات لازم برای مخاطبین مختلف اعم از متخصص و عموم مردم بایستی به سهولت در دسترس باشد.

2) هدف قرار دادن دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و معلمان به منظور پیشگیری از اعتیاد.

3) اخبار مرتبط به مواد و بدن به صورت جامع و به طریقی سهل الوصول و رایگان در اختیارهمگان قرار گیرد.

4) هدف قرار دادن نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد.

5) تدوین اصول پیشگیری مبتنی بر فرهنگ کشورمان و نهادینه کردن آن در کلیه سازمان ها.

6) داشتن اصول و برنامه های درمانی برای درمان اعتیاد در بخش خصوصی و دولتی.

شما خواننده ی عزیز به عنوان یک نفر از اعضاء جامعه چه وظیفه ای در پیشگیری از مصرف مواد دارید و تا کنون چه کرده اید. شاید با یک کار کوچک تأثیری عمیق بر جامعه بگذاریم. قصه ریزعلی و نجات مسافران قطار را به یاد آورید و درباره ی آن کمی فکر کنیم.

امیدواریم روزی را تجربه کنیم که هر ایرانی یک همیار در پیشگیری از مسائل اجتماعی و روانی باشد.

نویسنده: دکتر نیکو زاده کردمیرزا _ تبیان

برای مشاوره ی اعتیاد اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

 نوجوانی ، زمانی حساس برای پیشگیری از اعتیاد           

مهار اعتیادبا فکرکردن      

دردم را درمان کن!              

آیا اعتیاد ارثی است ؟             

منبع : tebyan.net