برای خواندن سی و نهمین مقاله از سلسله مقالات "افتاده در باد" اینجا را کلیک کنید.

میزان مصرف مواد مخدر و دخانی و نیز میزان اعتقاد و تقید به اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه‏های تهران طی یک تحقیق بین نهادی مشخص شد.

به گزارش «الف»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران (مرکز مشاوره دانشگاه تهران)، با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر تحقیقاتی را با عنوان «همه‌گیر شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان شهر تهران» در خصوص روند سوء مصرف مواد مخدر در میان حدود سه هزار نفر از دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری به انجام رسانده اند که خلاصه تحقیقات مذکور نتایج حاصله به شرح ذیل است:

جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی است که در دانشگاه‌های دولتی تحت تابعیت وزارت علوم در شهر تهران مشغول به تحصیل بوده‌اند.

نمونه، شامل تعداد 2997 دانشجو به شرح ذیل بوده که به صورت تصادفی از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، دانشگاه هنر، علم‏وصنعت و تربیت معلم انتخاب شده‌اند (تعداد پرسشنامه‌های توزیع شده 3200 عدد بوده است.)

جنسیت دانشگاه

هنر

دانشگاه

علامه طباطبایی

دانشگاه

تربیت

معلم

دانشگاه

علم و صنعت

دانشگاه

امیرکبیر

دانشگاه

تهران

مذکر 413 75 137 58 293 157
مونث 853 90 513 165 97 138

 

طی پژوهش مقدماتی موارد ذیل حاصل گردید:

 

نوع رابطه با خانواده تایید و حمایت

خانواده

باور و تعهدات

مذهبی

مصرف‏ مواد دربین

اعضای خانواده

عوامل

خطر

75 81 90 85 80

از مجموع افراد تحت پژوهش

1) 37.9 درصد، مذکر و 62.1 درصد، مونث بوده.

2) .1 درصد، مجرد و 6.6 درصد، متأهل و 0.3 درصد جدا شده.

3) 59 درصد در گروه سنی 17 تا 20 سال، 38.6 درصد در گروه سنی 21 تا 25 سال و 2.4 درصد در گروه بالای 25 سال قرار داشته‌اند.

همچنین؛

1) 59.7 درصد از این افراد بومی و 40.3 درصد غیر بومی بوده‌اند

2) محل سکونت 58 درصد افراد نمونه‌گیری شده نزد خانواده، 38.3 درصد خوابگاه، 2.7 درصد خانه دانشجویی و 1 درصد منزل

 

 خویشاوندان ذکر شده است. میزان اعتقادات مذهبی دانشجویان مذکور به شرح جدول ذیل بوده است؛

 

درصد

شرح وضعیت

اصلاً کم تاحدی زیاد
میزان اعتقاد

به مذهب

5.2 5.4 23.6 65.8
میزان اهمیت

مذهب در زندگی

فرد

5.2 7.1 28 59.7
میزان عمل به

آداب ‏و توصیه‌های

مذهبی

5.3 11.4 50.8 32.7

 

افراد تحت پژوهش، میزان دسترسی به مشروبات الکلی، مواد مخدر سنتی و صنعتی را به نحو ذیل ذکر کرده‌اند:

1. دسترسی به مشروبات الکلی 63.9 درصد سخت و خیلی سخت و 36.1 درصد آسان

2. دسترسی به مواد مخدر سنتی 80.6 درصد سخت و خیلی سخت و 19.4 درصد آسان

3. دسترسی به مواد مخدر صناعی 78.4 درصد سخت و خیلی سخت و 21.6 درصد آسان

 

افراد فوق در ارتباط با میزان شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر سنتی و صنعتی در بین دوستان صمیمی خویش قید وضعیت ذیل را ذکر کرده‌اند:

1) .2 درصد دانشجویان مذکور اعلام داشته اند هیچ یک از دوستان صمیمی آنان مواد مخدر سنتی و یا صنعتی مصرف نمی کنند. این رقم در مورد سیگار 62.1 درصد و در خصوص مشروبات الکلی 69.6 درصد بوده است.

2) برابر تحقیق مذکور میزان شیوع مواد مخدر به نسبت سیگار و مشروبات الکلی در بین دوستان صمیمی افراد مورد پژوهش کم و برابر 4.8 درصد بوده است این در حالیست که بررسی شیوع مصرف سیگار و مشروبات الکلی در بین آنها به ترتیب اعداد 37.8 و 30.4 را نشان می دهد.

3) جزییات موارد مصرف به شرح جدول ذیل بوده است:

           نوع آلودگی

عنوان

سیگار مشروبات الکلی مواد مخدر
همه آنها مصرف می‌کنند 1.4 درصد 2 درصد 0.025 درصد
اکثریت آنها مصرف می‌کنند 5.9 درصد 5.5 درصد 0.3 درصد
نیمی از آنها مصرف می‌کنند 6.7 درصد 6.2 درصد 0.7 درصد
تعداد کمی از دوستان مصرف می‌کنند 23.8 درصد 16.7 درصد 3.8 درصد

همچنین این بررسی‌ها حکایت از میزان اندک شیوع مصرف مواد مخدر در بین خانواده دانشجویان دارد و در حالی که آمار حاکی از میزان هفت دهم درصدی مصرف مواد مخدر در بین اعضای خانواده افراد مذکور است، میزان شیوع مصرف سایر موارد موجود در پژوهش شامل قلیان، سیگار و مشروبات الکلی بسیار بالاتر و به شکل ذیل می باشد:

1) سیگار 28.1 درصد

2) قلیان 13 درصد

3) مشروبات الکلی 9.8 درصد

منبع : tebyan.net