برای مطالعه ی سی وهفتمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

اگر در تاریخچه ی زندگی اولیه ی کودک گزارشی ازمصرف اولیه مواد وجود داشته باشد، شانس اعتیاد و سوءمصرف مواد در او جدی است. در مقالات قبلی اشاره به این کردیم که، مواد مغز را تغییر می دهند و این می تواند منجر به اعتیاد و سایر مشکلات جدی شود.

پیشگیری از مصرف اولیه ی مواد یا الکل می تواند خطر پیشرفت سوءمصرف و اعتیاد بعدی را کاهش دهد.

 خطر سوءمصرف مواد به طور عمده در خلال زمان های گذر افزایش می یابد، مانند تغییر مدارس، جابه جایی مکانی، یا طلاق. اگر ما بتوانیم سوءمصرف مواد را پیشگیری کنیم،   می توانیم از اعتیاد به مواد پیشگیری کنیم. در اوایل نوجوانی، زمانی که کودکان از دوره ابتدایی به مدارس راهنمایی و متوسطه ارتقاء پیدا می کنند، با چالشهای اجتماعی و شرایط تحصیلی جدیدی مواجه می شوند. اغلب در خلال این دوره، کودکان برای اولین بار در معرض مواد قابل سوءمصرف همانند سیگارها، و الکل قرار می گیرند. زمانی که نوجوانان وارد دبیرستان می شوند، ممکن است به میزان بیشتری با دسترس پذیری مواد مواجه شوند، مثل سوءمصرف مواد به وسیله ی نوجوانان بزرگتر، و فعالیت های اجتماعی که در آنها مواد مصرف می شوند.

در همان زمان، بسیاری از رفتارهایی که جنبه ی بهنجار رشد آنها است، مانند تمایل به انجام برخی کارهای جدید یا خطرناک، می تواند تمایلات نوجوانان را به آزمایش با مواد افزایش دهد . تعدادی از نوجوانان ممکن است برای سوءمصرف موادتوسط دوستان سوءمصرف کننده ی مواد جهت مشارکت در تجربه با آنها ترغیب شوند. برخی دیگر ممکن است فکر کنند مصرف مواد (همانند استروئیدها) تظاهر یا عملکرد ورزشی آنان را بهبود خواهد بخشید یا سوءمصرف موادی مانند الکل یا اکستسی، آنان را در موقعیت های اجتماعی از اضطراب آزاد خواهد کرد.

نوجوانانی که هنوزرشد قضاوت و مهارتهای تصمیم گیری آنان کامل نشده، ممکن است برای ارزیابی دقیق خطر و گرفتن تصمیم صحیح درباره ی مصرف مواد محدودیت هایی را داشته باشند. سوءمصرف مواد و الکل می توانند عملکرد مغز در مناطق حساس برای انگیزش، حافظه ، یادگیری ، قضاوت، و کنترل رفتار را مختل کند. بنابراین، تعجب آور نیست که نوجوانانی که سوءمصرف الکل و سایر مواد را دارند اغلب مشکلات خانوادگی و آموزشگاهی، عملکرد تحصیلی ضعیف، مشکلات مرتبط به سلامتی( شامل سلامت روانی)، و درگیری با نظام قضایی جوانان را دارند.

بر اساس برخی از گزارشات، کودکانی که قبل از 12 یا 13 سالگی سوءمصرف مواد را شروع می کنند. طبق این گزارشات سوءمصرف مواد در سنین پایین شروع و در سال های نوجوانی به نقطه ی اوج خود می رسد.

اگر این گزارشات درست باشند، با توجه به جوان بودن افراد کشور ما، و این که بیش از 60 در صد آنان زیر 24 سال سن دارند، پیشگیری از سوءمصرف مواد و اعتیاد دارویی بایستی از کودکی شروع و برنامه های خاص برای گروه های سنی کودک و نوجوان در نظر گرفته شود.

نویسنده :دکتر عزت ا... نیکوزاده - تبیان

برای انجام مشاوره اعتیاد اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

مهار اعتیادبا فکرکردن         

دردم را درمان کن!                   

از یه نخ سیگار تا اعتیاد                                                                                            

منبع : tebyan.net