آیا احساس درد با مصرف مواد مخدر ارتباط دارد ؟

درد چیست و ما چقدر آن را می شناسیم؟ به نظر می آید، درد احساسی توأم با ویژگیهای انگیزشی نیرومند است. البته بایستی بین چندین نوع درد تمایز قائل شویم، برای مثال:

1) دردی که بطور مکانیکی ایجاد می شود.

2)  دردی که بطور شیمیایی ایجاد می شود.

3)  درد ناشی از سرما و گرمای شدید.

 

یادتان باشد، حتی اگر شدت واقعی محرکها یکسان باشد ، شدت درد ادراک شده از شخصی به شخص دیگر و از زمانی به زمان دیگر ، متفاوت است.

درد را به چند طریق می توان تسکین داد، از جمله:

1) از طریق تخلیه ی مخزن ماده پی. این ماده، یک انتقال دهنده ی شیمیایی در ساختار دستگاه عصبی است و کار آن انتقال برخی اطلاعات است.

2) حذف انتقال دهنده ی شیمیایی مغز که مرتبط به درد است.

3) افزایش فعالیت آندروفین ها، و مواد شیمیایی که فعالیت سلول های عصبی دردیاب را بازداری  می کنند. قرنهاست که معلوم شده است، مواد افیونی از جمله مورفین می توانند درد را تسکین دهند . در سال 1970 محققان دریافتند که مواد شبه افیونی که مغز از خودش آزاد می سازد به همان گیرنده هایی در مغز می رسد که مورفین آنها را متأثر می سازد.

به شکل بالا که مسیر احساس درد را به صورت نمادین نشان می دهد توجه کنید، هنگامی که با انگشت خود ضربه ی محکمی به یک میز می زنیم ، ابتدا سلول عصبی حسی موجود در انگشت، ضربه ی وارده را احساس کرده و پیام را به نخاع منـتـقل می کند ( مسیر قرمز رنگ ) . سلول های عصبی در آن جا با یک دیگر ارتباط برقرار می کنند، سپس پیام ارسالی به نخاع به سمت بالا و به طرف مغز حرکت می کند،  با سلولهای عصبی موجود در تالاموس که بخشی از مغز میانی است ( دایره قرمز ) ارتباط الکتروشیمیایی برقرار می سازند .

تالاموس این اطلاعات را سازماندهی کرده و آنها را به قشر حسی مغز ( آبی ) می فرستد . این منطقه از مغز اطلاعات ورودی نظیر درد را تعبیر و آنها را به قشر حرکتی مغز ( نارنجی ) هدایت می کند تا در آنجا اطلاعات به تالاموس ( مسیر سبز رنگ ) بازگردانده شود . تالاموس مجددا این اطلاعات دریافتی را پردازش کرده و علایمی به سمت پایین یعنی نخاع ارسال می کند . نخاع سلولهای عصبی را به سمت انگشت و سایر اعضاء بدن هدایت می کند تا به نسبت ، به درد واکنش نشان دهند . در این هنگام انگشت خود را تکان می دهیم و یا فریاد می زنیم « آخ ! ».

جالب است بدانیم: برخی از محرکهای حسی می توانند سبب آزادسازی انکفالین و در نتیجه کاهش پاسخ نسبت به محرکهای دردناک شوند .

حال اگر شما با هر احساسی از درد و بدون تفکیک نوع و منشاء آن، عادت به استفاده از نوع خاصی از مسکن ها یا داروهای خواب آور داشته باشید، بدانید که در معرض وابستگی به مواد قرار دارید.

در مورد داروی مسکن و دردی که دارید، کمی فکر کنید و سپس می توانید با ما نیز مشاوره داشته باشید.

نویسنده :دکتر عزت ا... نیکوزاده - تبیان

برای انجام مشاوره اعتیاد اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

از یه نخ سیگار تا اعتیاد                       

کنترل خشم در اعتیاد                         

منبع : tebyan.net